Harta site-ului
Ajutor
Activitatea şomerilor cu statut special în raionul Dubăsari
Activitatea şomerilor cu statut special în raionul Dubăsari

Pe data de 17 aprilie curent în incinta primăriei din s.Doroţcaia a avut loc Întrunirea de lucru cu agenţii economici din s.Doroţcaia, care au în lista angajaţilor şomeri cu statut special.

Întrunirea a fost prezidată de vicepreşedintele raionului doamna Maria Jimbei, dna N.Avxentiev, şef AOFM a raionului Dubăsari, dl T.Nicolaev, viceprimar s.Doroţcaia, dna M.Zavtoniev, responsabilul de evidenţa lucrărilor efectuate de şomeri, dl S,Guvir şef interimar Direcţia agricultură şi cadastru, M.Dicusar specialist principal DAC, agenţii economici şi reprezentanţii lor.

La întrunirea dată a fost adusă la cunoştinţă explicaţia Ministerului Muncii, Protecţiei şi Familiei cu privire la aplicarea prevederilor Regulamentului privind acordarea ajutorului de şomaj şi alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională deţinătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.639 din 05.06.2006.

Problema şomerilor cu statut special angajaţi în gospodăriile agricole a fost abordată de către agenţii economici care au venit cu un demers către Ministerul Muncii, Protecţiei şi Familiei şi Agenţia pentru Ocuparea forţelor de Muncă pentru soluţionarea problemei referitor la angajarea în cîmpul muncii a şomerilor. În context, întru soluţionarea problemei abordate s-a decis ca, angajaţii agenţilor economici – deţinători de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol vor fi antrenaţi 15 zile lunar la lucrările agricole şi efectuarea lucrărilor publice în folosul comunităţii, beneficiind de ajutor de şomaj, fără a fi disponibilizaţi, astfel fiind asigurată protecţia socială a acestora.

Totodată în cadrul întrunirii nominalizate agenţii economici au pus mai multe întrebări referitor la problema accesului la terenurile amplasate după traseul Rîbniţa –Dubăsari-Tiraspol.

M.Dicusar, specialist principal DAC

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Activitatea şomerilor cu statut special în raionul Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta