Harta site-ului
Ajutor
Activitatea şomerilor cu statut special
Activitatea şomerilor cu statut special

În conformitate cu Dispoziţia preşedintelui raionului Nr. 59-n din 06.04.2012 şi planul de activitate a Direcţiei agricultură şi cadastru pe parcursul lunii mai în primăria Doroţcaia sau efectuat vizite de lucru de către specialiştii Direcţiei agricole pentru a monitoriza activitatea şomerilor cu statut special la lucrările publice.

    Pe luna mai 2013, autorităţile publice locale prin intermediul inginerilor cadastrali, ca persoane responsabile de evidenţa lucrărilor efectuate de şomerii cu statut special, au fost prezentate listele şomerilor care au participat la lucrările publice şi în agricultură, anexînd la ele actele de confirmare a lucrărilor efectuate, volumul de lucru şi zilele lucrătoare în tabelele de potaj respective. Pe parcursul lunii mai în primăriile sus menţionate au fost efectuate lucrări în folosul comunităţii de 408 persoane cu un număr de 6592 zile lucrătoare. În primăria Doroţcaia activeză cel mai mare număr de şomeri cu statut special, din acest motiv şomerii au fot repartizaţi în grupuri, unde au fost întărite persoane responsabile de evidenţa corectă a activităţii lor. Fiecare grup de şomeri au sectorul lor aparte, toate grupurile au fost repartizate în aşa fel ca să fie efectuate lucrările pe întreg teritoriu satului şi în raza lui.  

    Aşa vizite de lucru vor fi efectuate şi în primăriile Coşniţa, Cocieri şi Molovata Nouă , iar la sfîşitul fiecării luni vor fi convocate întruniri cu toţi şomerii din primăriile date, unde vor fi prezentate dările de seamă a conducătorilor de grupe pe perioada de o lună, cu caracterizarea activităţii fiecărei persoane beneficiară de ajutorul de şomaj. Astfel, cu implicarea tuturor instanţelor abilitate, vom reuşi să minimalizăm încălcările legislaţiei şi vom păstra posibilitatea de acordare a ajutorului de şomaj a deţinătorilor de terenuri agricole situate dupa traseul Rîbniţa-Dubăsari-Tiraspol.

                                                                   

Specialist principal DAC                                          

M.Dicusar 

 

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Activitatea şomerilor cu statut special - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta