Harta site-ului
Ajutor
Activitatea Serviciului social ”Echipă mobilă”
Activitatea Serviciului social ”Echipă mobilă”

       Serviciul activează în baza Memorandumului de colaborare încheiat la 06 aprilie  2012, între Consiliul Raional Dubăsari  și Keystone Human Services International Moldova Association; Acordului de parteneriat privind crearea și implementarea Serviciului social ”Echipă mobilă” pentru persoane cu dizabilități în cadrul Proiectului ”Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilități” finanțat de Uniunea Europeană din 25.03.2013 și Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social ”Echipă mobilă” nr. 01 – 18 din 06 martie 2013.

    Serviciul social ”Echipă mobilă” este un serviciu specializat, instituit prin decizia Consiliului Raional Dubăsari nr. 01 – 18 din 06.03.2013.

     Scopul Serviciului este îmbunătățirea  calității vieții copiilor cu dizabilități prin servicii de recuperare, reabilitare psihosocială la domiciliu, prevenirea instituționalizării, reintegrarea și incluziunea socială, precum și implicarea familiei în îngrijirea acestuia, în vederea creșterii gradului de independență personală, pînă la autonomia maxim posibilă.

     Serviciul social ”Echipă mobilă”prestează servicii pentru 25 beneficiari, cu vîrste cuprinse între 3 și 37 ani, din care 10 persoane de gen femenin și 15 de gen masculin.

     Din numărul total de 25 beneficiari ai Serviciului, 21 persoane au dizabilități severe (gradul I) și 4 dizabilități accentuate (gradul II). În perioada de activare au fost închise 2 cazuri: 1 caz a fost închis la solicitarea beneficiarului şi 1 caz  din cauza decesului beneficiarului.Totodată, în luna martie, curent au fost admişi în cadrul Serviciului 3 beneficiari noi. Urmează să închidem încă 3 cazuri și să admitem în Serviciu alți beneficiari. Deja avem un solicitant care s-a adresat direct la un specialist din cadrul Serviciului, pentru a fi admis în Serviciul social ”Echipă mobilă”.

         În perioada de activare, Echipa mobilă a realizat un număr total de 284 intervenţii:

  • 158 intervenţii au fost realizate de asistentul social: discuții cu beneficiarul și cu familia – 42 intervenții, colaborare cu permanentă cu asistenții sociali comunitari, consiliere socială – 6 intervenții, suport în dezvoltarea autonomiei personale – 10 intervenții, completarea chestionarului de evaluare a familiei – 28, vizite la Centrul de zi pentru copii cu CES ”Armonia” – 10, desfășurarea jocurilor și activităților educaționale – 6, reevaluarea PIA – 22,  elaborarea PIA – 27 , vizită de lucru la Gimnaziul s. Pohrebea – 2, vizită la instituția preșcolară – 1,  facilitarea accesului la serviciile socile -  permanent, colaborare cu managerii instituțiilor preșcolare și școlare;
  • 45 intervenţii au fost realizate de psiholog:  activități de dezvoltare a motricității fine, sfera cognitivă – 15 intervenții, activități de dezvoltare a abilităților de exprimare și comprehensiune verbală – 4 intervenții, activități de corectare a comportamentului problematic – 5, dezvoltarea proceselor psihice – 1 intervenții, metode și tehnici de corectare a comportamentului – 2 intervenții, consiliere psihologică beneficiarilor și părinților - 8 intervenții, convorbiri cu părinții/reprezentanții legali și beneficiarii – 10 intervenții ;
  •   81 intervenţii au fost realizate de asistentul medical/kinetoterapeut: cunoștință cu beneficiarul și familia acestuia – 7 intervenții, convorbiri cu beneficiarul și familia – 34 intervenții, consiliere medicală – 13 intervenții, kinetoterapie de corefare – 2 intervenții, evaluarea și îndeplinirea fișei medicale – 15 intervenții, ocupații respiratorii – 1, ocupații și exerciții kinetoterapeutice – 6, evaluarea crizei epileptice – 1, motricitatea voluntară la nivelul umărului – 1, îngrijirea pielii și a mucoasei - 1, colaborare cu medicii de familie, informarea familiilor despre centrele de reabilitare accesibile.

       În perioada de activare au fost revizuite 22 Planuri Individualizate de Asistență, acestea fiind realizate prin efectuarea vizitelor la domiciliul beneficiarilor și discuții cu aceștia și familiile lor.

      Activitatea Serviciului social „Echipă mobilă” are un impact pozitiv asupra beneficiarilor, inclusiv și a familiei. Din cele mai importante rezultate menționăm:

  • 25 beneficiari au grup de suport la nivel de comunitate (rude, prieteni, reprezentanți ai instituțiilor: școală, primărie, centrul medicilor de familie, ONG etc.);
  • 25 beneficiari ai Serviciului accesează servicii medicale;
  • 8 beneficiari ai Serviciului accesează servicii educaționale;
  • 2 beneficiari ai Serviciului accesează alte servicii sociale și anume Centrul de zi pentru copii cu cerințe educative speciale.
  • 10 beneficiari ai Echipei mobile beneficiază şi de serviciile asistentului personal.

     Pe parcursul perioadei de activare, datorită complexității cazurilor beneficiarilor evaluați, Echipa mobilă a referit mai mulți beneficiari la Centrul de reabilitare pentru copii cu dizabilități severe a aparatului locomotor din or. Chișinău, dar pînă în prezent a mers la Centrul respectiv doar 1 beneficiar, în urma căruia sunt evidente rezultatele, prin faptul că beneficiarul a început să se tîrîie, a început să reacționeze pozitiv la stimulii din exterior, gîngîie, etc. În luna iunie urmează să beneficieze de servicii de reabilitare încă un beneficiar.

    În rezultatul vizitelor efectuate de Echipa mobilă, situația s-a îmbunătățit în mai multe familii,  într-o familie copilul a fost integrat la gradiniță, un alt beneficiar a fost sprijinit de a frecventa școala de arte și lecțiile de educație tehnologică, un beneficiar a fost internată la ICȘOȘMșiC, secția cardiologie, deasemenea au fost procurate medicamente și produse igienice pentru toți beneficiarii Serviciului.

    Pentru viitor, Serviciul social ”Echipă mobilă” are drept obiectiv principal de a admite în cadrul serviciului alți beneficiari din raionul Dubăsari, pentru a le acorda încontinuare servicii de asistență socială, medicală și psihologică, atît beneficiarilor cît și familiilor acestora, să organizăm ateliere de lucru cu echipele multidisciplinare locale în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, deasemenea urmează  pe parcursul anului 2014 să organizăm seminare cu părinții beneficiarilor din cadrul serviciului.

                                                  Șef Serviciu social ”Echipă mobilă”  Gațcan Cristina

 

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Activitatea Serviciului social ”Echipă mobilă” - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta