Harta site-ului
Ajutor
Activitatea producătorilor agricoli este mereu în vizorul conducerii raionului
Activitatea producătorilor agricoli este mereu în vizorul conducerii raionului

Pe data de 12 august 2015, preşedintele raionului, dl Grigore Policinschi, însoţit de către vicepreşedintele raionului, dl Leonid Gaţcan, dna Lilia Cazac, şef Direcţie dezvoltare economică, relaţii transfrontaliere şi investiţii, dl Serghei Guvir, şef Direcţie agricultură şi cadastru şi dl Valeriu Popuşoi, specialist în cadrul Direcţiei agricultură şi cadastru au efectuat o vizită de lucru la ferma de bovine pentru lapte SRL “ProroviPrim” din satul Holercani şi la SRL “Elvitis Com” din satul Ustia, un producător agriclol care în afară de creşterea culturilor de cîmp, mai deţine o livada de piersici de toată frumuseţea şi o pepinieră viticolă, ce produce anual între 2-3  milioane de butaşi de viţă-de-vie.
 La întrunirea de la fermă a participat şi dl Tudor Tanasev, primarul satului Holercani. 
  Dl Roman Chirică, conducătorul fermei, a facut o excursie prin încăperile fermei, mîndria acesteia fiind sala pentru muls de ultimă generaţie, de producere germană, una din puţinele de aşa fel instalate la fermele de bovine din Republica Moldova.
  Au fost discutate o serie de chestiuni ce ţin de activitatea fermei, una din principalele fiind realizarea laptelui proaspăt. Zilnic se obţin în jur de 2000 litri de lapte, fiind realizat unei fabrici de prelucrare a laptelui din Chişinău, la un preţ nu chiar convenabil. Atît dl Gr. Policinschi cît şi dl R. Chirică au menţionat faptul că, avînd o asemenea fermă pe teritoriul raionului, apare necesitatea de a livra lapte natural instituţiilor din raion, îndeosebi grădiniţelor şi şcolilor. Astfel, în timpul apropiat, va fi precăutată posibilitatea achiziţionării, de către instituţiile preşcolare şi şcolare din raion, a laptelui de la ferma dată. 
  O altă problemă constituie controalele exagerate ale structurilor statului abilitate cu funcţii de control, foarte des fiind nefondate, ceea ce provoacă incomodităţi în activitate, dat fiind faptul că ferma este la început de cale. Plus la aceasta, SRL “ProroviPrim” a depus actele pentru a beneficia de subvenţii din partea Statului pentru anul 2014, acestea fiind acceptate, însă sumele băneşti încă nu au ajuns pe contul întreprinderii. Banii aceştia ar servi un bun suport în dezvoltarea de mai departe a fermei. 
  În contextul susţinerii fermei, dl preşedinte a solicitat de la conducătorul fermei să schiţeze un plan de dezvoltare ulterioară, cu indicarea priorităţilor, astfel încît conducerea raionului să aibă posibilitatea să vină cu unele propuneri de susţinere, atît financiară cît şi metodologică.
  În final, toţi au fost serviţi cu lapte proaspăt muls şi răcorit în baia de răcire, aşa cum prevăd normele din ramură.
 Ferma de bovine a fost înfiinţată în toamna anului 2014, fiind importate 99 capete de vaci mulgătoare din Olanda. Pe teritoriul fostei ferme de bovine din sat, SRL “ProroviPrim” a arendat o încăpere de întreţinere a bovinelor, efectuînd lucrări de reparaţie capitală şi instalînd utilajul necesar activităţii normale a fermei. Vitele importate erau deja însămînţate, în primăvara aceasta aducînd o creştere a efectivului de animale, la momentul vizitei noastre la fermă erau deja 70 capete de tineret. 
  Cunoscînd că activitatea normală a unei ferme e de neconceput fără cultivarea terenurilor agricole, întreprinderea dată mai arendează şi aproximativ 300 hectare de terenuri agricole în satul Holercani, astfel asigurînd o mare parte din necesarul de nutreţuri şi furaje pentru hrana animalelor.
  În cadrul întrunirii din satul Ustia a fost vizitată livada de piersici, unde deja este în toi recoltarea fructelor. Dl Vasile Vutcărău, conducătorul SRL “Elvitis Com”, a adus la cunoştinţă că, reieşind din condiţiile anului curent şi a conjuncturii pieţei de desfacere, aproape toată roada va rămînea pe cîmp, deoarece nu este unde realiza producţia.  De pe o suprafaţă de 10 hectare de soi timpuriu, doar 20 tone au fost livrate la o fabrică de prelucrare la un preţ de nimic, restul, aproximativ 80 tone au ramas sub pomi. Aceeaşi soartă, pe semne, vor avea şi celelalte soiuri de piersici, deoarece practic nu este cerere pe piaţă, aceasta fiind suprasaturată de producţie de acest gen. Dl preşedinte a sugerat tuturor vizitatorilor să precaute modalităţi de ajutare a producătorilor agricoli, inclusiv prin stimularea consumului propriu a fructelor, ca o sursă naturală de vitamine.
  Vizitele date se efectuiază cu scopul identificării problemelor cu care se confruntă producătorii agricoli din raion şi modalităţilor de acordare a unui sprijin, în măsura posibilităţilor, din partea autorităţilor raionale.

          Valeriu Popuşoi,
Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Activitatea producătorilor agricoli este mereu în vizorul conducerii raionului - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta