Harta site-ului
Ajutor
ACTIVITATEA IP IARD PE PARCURSUL ANULUI 2015
ACTIVITATEA IP IARD PE PARCURSUL ANULUI 2015

IP “Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari” reprezintă instrumentul de creştere economică locală menit să faciliteze demararea afacerilor, dezvoltarea şi succesul acestora si are drept scop:

 • să ofere antreprenorilor cu idei şi planuri de afaceri şansa de a se  realiza într-un mediu favorabil activitatilor economice;
 • gestionarea eficienta a cladirii, incaperilor si teritoriului IP IARD;
 • promovarea programelor din domeniul micului business  la nivel  local si raional;
 • scolarizarea rezidentilor;
 • informarea locuitorilor despre posibilitatile de incepere a unei afaceri;
 • promovarea si majorarea numarului de afaceri in incinta IP IARD;
 • atragerea de investiţii şi deschiderea noilor locuri de muncă.

Companiile găzduite de IARD beneficiază de spaţii de producere și oficii la preţ redus, suport financiar la achiziţionarea echipamentului, consultanţă şi instruire antreprenorială din partea experţilor locali şi internaţionali, costuri de administrare reduse şi alte facilităţi. Firmele selectate sunt găzduite  pe o perioadă determinată de timp  ( de trei ani ).

I.   ANALIZA ACTIVITĂŢII REZIDENŢILOR  IP  IARD

O privire de ansamblu asupra evoluţiei numărului de rezidenţi denotă o creştere semnificativă în anul 2015  (12 rezidenţi) comparativ cu 2014 (7 rezidenţi). Aceasta se datorează activităţii echipei manageriale privind procesul de promovare a conceptului de incubator şi posibilităţile oferite de această instituţie. Totodată, un rol seminificativ îl joacă şi conştientizarea populaţiei comunităţii despre beneficiile incubatorului. Un alt factor este  îmbunătăţirea culturii antreprenoriale în raion.

Odata cu creşterea numărului de rezidenţi se atestă şi o mărire a ratei de ocupare în cadrul incubatorului. Dacă în anul 2014 rata de ocupare era de 57,89 %  , în anul 2015 rata de ocupare pentru perioada raportata este de 82% .

 Îmbucurător este şi faptul că Organizaţia de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii în parteneriat cu PRO NEO SA Norvegia şi proiectul ENTRANSE cu suportul financiar al Guvernului Norvegiei au lansat Competiţia de Granturi mici  (runda a 2 ) pentru rezidenţii Incubatoarelor de Afaceri din Moldova !

 La Competiţia de granturi nominalizată au fost depuse 34 planuri de afaceri total pe republică, dintre care 14 au fost selectate şi premiate. De menţionat, că au participat şi 3 rezidenţi din IP “Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari”, dintre care 2 companii , şi anume SRL “Samelux” şi SRL “Arvipeh Style”, care au obţinut cîte un grant în valoare de 2 000 euro fiecare, resurse financiare acordate în scopul dezvoltării bazei tehnico- materiale a companiei.

Astfel, rezidenţii IP IARD, datorită susţinerii financiare oferite prin intermediul granturilor şi datorită înlesnirilor la plata de arendă,  acordate de Consiliul Raional Dubăsari, au posibilitatea nu numai de a-şi crea propriul business, ci şi de a se extinde, contribuind la îmbunătăţirea nivelului de trai în raion.

Totodată,  o altă oportunitate pentru rezidenţii IP IARD este şi crearea Fondului de Rulment (Fondul Revolving) , prin care agenţii economici din cadrul IARD pot să acceseze credite în sumă maximă de 60 000 lei per rezident şi cu rata dobînzii 0 (zero), iar termenul de reîntoarcere a banilor fiind de pîna la 3 ani. Banii contractaţi pot fi utilizaţi pentru procurarea de utilaje sau modernizarea utilajului existent.

Pe parcursul anului 2015, au activat (şi activează şi în prezent) 12 companii, ce au creat peste 31 de locuri  de muncă. Nu numai populaţia raionului  a beneficiat în urma deschiderii acestor întreprinderi, prin serviciile prestate de către acestea, ci şi bugetul local a fost completat cu noi venituri.

Lista companiilor rezidente  IP „Incubatorul de Afaceri din Raionul Dubăsari” :

 

1. „Arvipeh Style” SRL - Atelier de reparaţie a îmbrăcămintei

2. II „Moiseev Aurel” - Servicii transport public

3. SRL „Samelux” - Producerea şi asamblarea mobilei

4. SRL „Auto Feh” - Servicii taxi 

5.SRL „Igostaff Construct” - Servicii construcţii

6. SRL „GEUL Grup” - Producerea uşi şi ferestre termopan

7. SRL „Aravet Mobil” - Producerea şi asamblarea mobilei

8. SRL „MC PRIM GROUP” - Servicii foto/video

9. SRL „Novin Construct” - Servicii constructii

10. SRL „Business Mamulat” - Reparaţia tehnicii de birou şi calcul

11. SRL „Business Mamulat” - Salon de frizerie

12. SRL „Elitiv Software” - Servicii publicitate

II. ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL IP IARD

Rezidenţii incubatorului, precum şi alţi agenţi economici din raionul Dubăsari s-au implicat activ la training-urile şi seminarele cu diverse tematici, desfăşurate în cadrul incubatorului, menite să-i iniţieze pe participanţi în domeniul afacerii, subliniind beneficiile şi riscurile unei afaceri.

 O atenţie sporită a fost axarea pe reţelele de socializare care  permit agenţilor economici să îşi promoveze gratis  afacerea/compania. În urma acestui seminar echipa manageriala IP  IARD a constatat o creştere semnificativă a paginilor de facebook  deschise de către rezidenţi pentru a-şi promova businessul.  Totodată, voluntarul de la Corpul Păcii ce activează în cadrul  IARD a monitorizat procesul de deschidere a paginilor business de  facebook.

O privire de ansamblu asupra activităţii IP IARD relevă importanţa tuturor activităţilor petrecute în cadrul instituţiei, precum şi a evenimentelor la care echipa IP IARD a participat. Oportună a fost şedinţa de lucru cu expertii de la Pro Neo (companie industrial-comerciala din Norvegia, care pune accentul pe 2 lucruri : de inovare şi dezvoltare, scopul fiind de a contribui la creşterea economică şi deschiderea noilor locurilor de muncă). Reprezentanţii din Norvegia s-au interesat despre activitatea agenţilor economici incubaţi, cu ce provocări s-au confruntat aceştea alegînd calea business-ului mic şi ce asteptări ar avea în viitorul apropiat. Totodată, au fost discutate aspecte ce ţin de activitatea incubatorului, cum interacţionează instituţia cu administraţia publică locală (APL) şi alte servicii raionale. La finalul vizitei, experţii norvegieni au identificat necesităţile (prin petrecerea seminarelor, instruirilor pe domenii specifice solicitate de agenţii economici din cadrul IARD, etc) cu care ar putea veni pentru susţinerea incubatorului şi a rezidenţilor.

 De menţionat este şi semnarea Acordul de aderare a incubatoarelor (25.03.2015), inclusiv şi a IP IARD  la platforma  “BLACK SEA BI NET” - o platformă de cooperare între țările partenere, ce reprezintă un instrument eficient de promovare a IMM-urilor la nivel regional și internațional. Conferința a reunit participanţi din cele 6 ţări partenere a proiectului - Moldova, România, Ucraina, Grecia, Armenia, Turcia.

III. PROMOVAREA IP IARD

Publicitatea ne înconjoară. Cu alte cuvinte, publicitatea ar putea fi considerata aerul unei afaceri, şi rezultativ  a unei instituţii. Cu alte cuvinte publicitatea este inevitabilă. Publicitatea reprezintă aceea acţiune strict necesară şi frecvent utilizată în cadrul activităţilor de piaţă, acea latura  a activitătţilor de marketing prin care se realizează promovarea produselor şi serviciilor prin intermediul instrumentelor de promovare: televiziune, radio, presă, cinema, panouri stradale, pliante, broşuri, internet, etc.

Datorită suportului oferit de ODIMM, prin finanţarea alocată, la data de 11.11.2015 s-a desfăşurat Ziua Uşilor Deschise IP IARD. Evenimentul s-a înscris în seria activităţilor de promovare a antreprenoriatului, organizate la nivel local şi naţional, aliniate campaniei coordonate de Comisia Europeană -„Săptămâna Europeană a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii”. Scopul evenimentului a fost informarea IMM-urilor privind măsurile de sprijin oferite de UE şi autorităţile locale, regionale şi naţionale, precum şi recunoaşterea  contribuţiei antreprenorilor la creşterea gradului de bunăstare, la crearea de locuri de muncă, la ameliorarea competitivităţii şi dezvoltarea inovării. În acest context, au fost tipărite şi pliante ale instituţiei, prezentînd totodată toţi agenţii economici incubaţi.

        Pe parcursul anului 2015 managerul şi consultatul IA Dubăsari au acordat consultaţii, precum şi alte informaţii solicitate persoanelor nerezidente în ceea ce priveşte condiţiile de incubare în cadrul IP „IARD”. Totodată , au fost informaţi despre posibilităţile de participare  la programele de stat privind accesarea surselor financiare destinate dezvoltării IMM-or.

În scopul promovării conceptului de Incubator, serviciile şi oportunităţile acestuia, au fost publicate articole despre evenimentele şi activitatea Incubatorului în mass media: buletinul informativ „Dubăsarenii”, pagina web a raionului Dubăsari, pagina web a RIAM,  precum şi pe reţelele de socializare.

 VI. IMPACTUL IP IARD

 Cu referire la impactul economic şi social al IP IARD , este necesar de  menţionat rolul acestuia în caliate  de suport pentru mediul de afaceri la nivel  local. Misiunea  incubatorului nu se limitează doar la incubarea unei afaceri, ci    monitorizarea continuă a activităţii întreprinderii nou create.  Datorită implicării  active a echipei manageriale conceptul de  incubator capătă o rezonanţă şi  încredere tot mai vădită în    regiune.

 

 Reiterăm :

 • Un rol deosebit pentru incubator este şi suportul Guvernului Norvegiei, care déjà al 2-lea contribuie la compensarea cheltuielilor pentru gaze naturale, aspect foarte costisitor pentru toate incubatoarele. Banii acordaţi denotă încrederea donatorilor străini în dezvoltarea şi importanţa instituţiei în domeniul antreprenorial.
 • Tinerii din raion participă activ la evenimentele organizate la nivel naţional. Astfel, putem nominaliza 2 persoane din regiune care au participat la Pitch Training, prezentînd ideile lor de afaceri. Pitch Trainingul este o platforma de cooperare între companiile cu potenţial de creştere în căutare de finanţare şi investitorii cointeresaţi în noi oportunităţi de investiţii cu randament înalt.
 • A fost prezentată Platforma Naţionala a Femeilor din Moldova, scopul Platformei fiind de a contribui la creşterea gradului de conştientizare a femeilor din R.Moldova, prin dezvoltarea abilităţilor proprii.
 • Facilitarea accesului agenţilor economici la sursele de finanțare.
 • Creșterea numărului de activități economice competitive.
 • Creşterea numărului locurilor de muncă, ceea ce are ca effect reducerea ratei somajului în localitate.
 • Creșterea gradului de conștientizare privind importanța dezvoltării abilităților profesionale și personale pentru antreprenori.
 • Realizarea transferului de cunoştinţe şi experienţe.
 •  Sporirea nivelului de cultură antreprenorială în regiune.
 • Schimb de experienţă şi bune practici prin implicarea voluntarul de la Corpul Păcii în activitatea IP IARD. Voluntarul a început activitatea pe 01 august 2015, cu o durată de aflare în cadrul incubatorului de 2 ani. Voluntarul va fi implicat activ şi în continuare în activitatea instituţiei precum şi alte evenimente sociale în comunitate.

Desiminarea informaţiei despre Programele Naţionale, implementate de ODIMM : Programul Naţional de Abilitare a Tinerilor –PNAET; Programul de Atragere a Remitenţilor în Economie PARE 1+1 , posibilităţile Fondului de Garantare  a Creditelor – FGC , dar şi a Programului Gestiunea Eficientă a Afacerii –GEA – au fost cele mai solicitate.  Instituţia devine un ambasador în teritoriu referitor la diverse oportunităţi de dezvoltare a sectorului ÎMM , dar şi o punte ce leagă sectorul privat de cel public,  reprezintă platforma regională de dezvoltare şi o prima sursă de informare a antreprenorilor din regiunile ţării cu privire la proiectele de suport în afaceri.

În prezent,  echipa de management a IARD este direcționată în promovarea politicilor de marketing, în vederea înștiințării potențialelor clienți despre bunurile și serviciile prestate de către antreprenorii rezidenți a IARD, precum și  spre atragerea proiectelor investiționale.

Toate acestea au rolul de a susţine dezvoltarea firmelor incubate, astfel încât aceastea să poată ajunge la un nivel de stabilitate și autonomie  care să le permită părăsirea Incubatorului și funcționarea pe cont propriu, cu șanse crescute de a face față mediului concurențial și de a supraviețui pe termen lung.

    Cu respect,

    Administrator IP „IARD”               Eugenia Nirca

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

ACTIVITATEA IP IARD PE PARCURSUL ANULUI 2015 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta