Harta site-ului
Ajutor
Activitatea instituţiilor de învăţămînt în vizorul Preşedintelui raionului
Activitatea instituţiilor de învăţămînt în vizorul Preşedintelui raionului

În vederea monitorizării realizării procesului de educaţie şi problemele cu care se confruntă  instituţiile de învăţămînt din platoul Ustia - Molovata, preşedintele raionului Dubăsari dl Grigore Policinschi a efectuat o vizită de lucru în localităţile Ustia, Holercani, Marcăuţi, Oxentea, Molovata. În cadrul acesteia dl preşedinte s-a întîlnit cu managerii instituţiilor educaţionale de tip gimnazial şi liceal, care după 1 ianuarie 2013, au trecut în administrarea Consiliului raional Dubăsari.

Preşedintele raionului a ţinut să se familiarizeze cu activitatea instituţiilor după reorganizările administrative ce au avut loc, inclusiv s-a axat pe cîteva probleme prioritare, printre care: alimentarea elevilor, asigurarea cu agent termic şi energie electrică a instituţiilor, condiţiile din clasele de studiu, activităţile şcolare şi extraşcolare pentru tineret, relaţiile dintre tineri, comunicarea dintre tineri şi cadrele didactice.

S-a constatat că toate instituţiile realizează cu succes procesul educaţional, cu condiţii de activitate asigurate, cantinele şcolare activează în regim normal (unde sunt alimentaţi elevii claselor 1-5, inclusiv copiii din clasele mai mari care fac parte din familiile-socialmente vulnerabile), în toate instituţiile activează consiliile locale ale tinerilor, sunt organizate de comun cu administraţiile şi colectivele pedagogice mai multe măsuri şcolare şi extraşcolare.

În cadrul acestei întîlniri, dl preşedinte al raionului a primit asigurări din partea conducătorilor instituţiilor vizitate privind disponibilitatea şi capacitatea colectivelor respective de a realiza întocmai programele naţionale, raionale şi locale ce ţin de domeniul educaţiei. De asemenea, au menţionat că în instituţiile date nu au fost depistate cazuri de violenţă între copii sau între copii şi profesori, utilizare de substanţe narcotice.

La rîndul său, Preşedintele raionului a solicitat să fie întreprinse toate măsurile necesare pentru a asigura o eficienţă durabilă a cheltuielilor pentru sursele energetice, menţionînd în aceleaşi rînd că este inadmisibil să se facă economii cu hrana copiilor sau din contul măsurilor şcolare şi extraşcolare pentru elevi.

Inclusiv, preşedintele raionului a răspuns l-a mai multe întrebări şi solicitări abordate de colectivele pedagogice şi de tineret, inclusiv ce ţin de necesitatea implementării unor proiecte investiţionale cu cofinanţări din fondurile naţionale şi internaţionale, necesitatea dotării cu mobilier şcolar, necesitatea unor reparaţii curente - în special reabilitarea sistemelor de încălzire la liceul teoretic din Molovata şi reparaţia acoperişului la instituţiile din Molovata şi Holercani.

În cadrul vizitei, Preşedintele raionului s-a întîlnit cu dl A. Sultan, director liceul teoretic Holercani, dna T. Lungu, vicedirector gimnaziul Ustia, dna M. Stavinschi, vicedirector liceul teoretic Molovata, dl A. Leunti, director gimnaziul Oxentea, dna N.Cazac, director gimnaziul Ustia.

Dintre primarii acestor localităţi, au participat la întîlnire doar dl S. Bejenari, primar de Molovata şi dl S. Bîtrîncea, primar de Marcăuţi, inclusiv a participat şi dl V.Bătrîncea, preşedintele Comisiei pentru probleme administrative, finanţe şi buget.

De asemenea, preşedintele raionului a efectuat o vizită şi la Centrul de sănătate din localitatea Oxentea.

Ec. Racoveţ
şef Serviciu relaţii cu publicul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Activitatea instituţiilor de învăţămînt în vizorul Preşedintelui raionului - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta