Harta site-ului
Ajutor
Activitatea Direcției asistență socială pe perioada lunei februarie curent
Activitatea Direcției asistență socială pe perioada lunei februarie curent

În perioada de referinţă DAS Dubăsari şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu Programul de activitate al Consiliului raional. 
Rezultatele obţinute în această perioadă pe domeniile principale de activitate se prezintă după cum urmează:
Serviciile administrate de DAS 
Ajutorul social
În perioada 01.02.2014 – 28.02.2014 populația raionului (familiile defavorizate) au beneficiat de ajutor social 253 beneficiari în sumă de 227141 lei și de perioada rece a anului 516 beneficiari în sumă de 137250 lei
Conpensații pentru călătorii în transport pe perioada lunei februarie 2014 pe DAS Dubăsari s-a efectuat:
-Nr demersurilor,dispoziții, acte, informații pregătie - 34
-Nr cetățenilor audiați –26
-Nr. Dosarelor perfectate a beneficiarilor de transport – 30
-Nr.actelor primite pentru prima data și prelungire la compensația pentru transport -cereri noi, și  pentru prelungire.- 23
-Nr biletelor de reabilitare și recuperare:
-Cereri prelucrate- 8
-Bilete emise – 6  ;Victoria – 3, Speranța - 3
Serviciul de ajutor material unic acordat prin deciziile Consiliului de administrare a Fondului local de susținere socială a populației au beneficiat pe următoarele destinații: 
Nr. beneficiarilor la ajutor material - 56– în sumă de 13100 lei;
Nr. beneficiarilor către războiul din Afganistan -  3 în sumă de 2100 lei
Nr. beneficiarilor către conflictul armat de pe Nistru – 48- în suma de 33600
Apărarea drepturilor copiilor:
Pe perioada 01.02.2014 – 28.02.2014 au fost luate la evidență pentru apărarea drepturilor copilului procese de judecată 12 dintre care:
-8 procese de judecată – stabilirea domiciliului copilului; 
-1 cu privire la limitarea capacității de exercițiu
-1 proces de judecată cu privire la permesiunea ieșirii din țară a copilului minor fără acordul celui de al doilea părinte
-În raionul Dubăsari începînd cu data de 20.02.2014 au fost angajați 2 APP care au fost aprobați de Comisia copilului aflat în dificultate.  
-Prezentarea rapoartelor statistice nr. 103 și 103 A către MMPSF.
-Răspunsuri la 3 scrisori către MMPSF și Centrul pentru drepturile Omului.
Problemele familiilor cu copii în situații de risc, pe perioada 01.02. 2014 – 28.02.2014
-Nr. Informațiilor prezentate de către diferite organe – 6, nr. Petițiilor 2
-Nr.familor cu copii în situații de risc depistate luna curentă-familii  - 1
-copii - 1
-Nr.familiilor în situații de risc la moment – 185
-Nr. Copiilor în situații de risc la moment – 276
-Nr. Articolelor publicate – 1
-Monitorizarea activității asistenților sociali
-Dari de seama, Rapoartele asistenților sociali comunitari privind activitatea acestora
-Sedința de supervizare în grup cu colaboratorii Direcției asistență socială.
-Perfectarea registrelor privind situația familiilor cu copii în situații de risc
-Perfectarea fișei postului asistenților sociali comunitari
Serviciul de asistență socială comunitară
Asistenții sociali:
-Audiența cetățenilor pe diferite probleme – 536
-Acte de cercetare a condițiilor de trai la domiciliu – 128
-Management de caz închis - 1
-Nr.ședinților pentru ocrotirea dreptului copilului – 3
-Nr.ședințelor multidisciplinare – 3
Serviciul îngrijirea la domiciliu
-Nr. beneficiarilor luați la deservire – 8
-Nr.beneficiari scoși de la deservire – 2
-Nr. lucrătorilor sociali – 23
-Nr. beneficiarilor deserviți - 203
-Nr întrunirilor/cazurilor monitorizate de echipa multidisciplinară -1
-Nr petițiilor, scrisorilor și demersurilor precăutate -14
-Nr demersurilor și informațiilor expediate -13
-Nr articolelor publicate –1
-Nr. seminarelor organizate - 1
-Nr certificatelor eliberate -36
-Monitorizarea activității lucrătorilor sociali
-Perfectarea fișei postului a lucrătorilor sociali
-Elaborarea fișelor de evaluare a specialiștilor din direcție
-Audierea cetățenilor în localitatea Holercani în cadrul vizitei în teritoriu a echipei mobile a BCIS
Serviciul Echipa Mobilă :
Șef Serviciu
-Nr. Cetățenilor audiați –10
-Nr. Articolelor publicate – 2
-Nr. vizitelor efectuate – 5
-Admiterea în serviciu a unui beneficiar din s. Molovata Nouă
-Ședință de lucru cu coordonatorul de proiect, Dilion Marcela
-Suport în organizarea sesiunilor de instruire cu cadrele didactice de sprijin și managerii școlari din gimnaziul s. Pîrîta și liceul teoretic s. Holercani
-Deplasarea în or. Chișinău la magazinul METRO pentru procurarea produselor igienice și materialelor didactice pentru beneficiarii admiși în serviciu
Asistent social
-Nr. vizitelor efectuate în teritoriu – 11
-Nr. rapoartelor de asistență a beneficiarilor – 11
-Nr. articolelor publicate – 1
-Ședință de lucru cu coordonatorul de proiect, Dilion Marcela
-Vizită de lucru la gimnaziul s. Pohrebea
-Vizită de lucru la centrul de zi pentru copii cu CES ,, Armonia,, s. Oxentea
-Convorbiri telefonice cu reprezentanții legali ai beneficiarilor admiși în serviciu
Psiholog
-Nr. vizitelor efectuate în teritoriu – 8
-Nr. rapoartelor de asistență a beneficiarilor – 8
-Nr. PSC – 2
-Nr. PID revizuite – 24 
-Nr. articolelor publicate
-Ședință de lucru cu coordonatorul de proiect, Dilion Marcela
Asistent medical
-Nr. vizitelor efectuate la domiciliu – 6
-Nr. rapoartelor de asistență a beneficiarilor -6 
-Nr. fișelor medicale – 8
-Nr. fișelor kinetoterapeutice – 5
-Ședință de lucru cu coordonatorul de proiect, Dilion Marcela
   Serviciul Asistență Personală
-Nr. asistenților personali angajați – 50
-Nr. asistenților personali eliberați din serviciu – 2 
-Nr. asistenților personali angajați în serviciu pe  luna curentă - 2
-Nr. beneficiarilor deserviți la moment – 56 (copii 9)
-Nr. Beneficiarilor vizitați la domiciliu - 12
-Deplasări în localitățile raionului Dubăsari –  5


Specialist principal în problemele familiilor cu copii în situații de risc
Olga VASCAN

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Activitatea Direcției asistență socială pe perioada lunei februarie curent - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta