Harta site-ului
Ajutor
Activitatea desfășurată a Specialistului principal în problemele familiilor cu copii în situații de risc pe perioada anului 2013
Activitatea desfășurată a Specialistului principal în problemele familiilor cu copii în situații de risc pe perioada anului 2013

  În perioada anului 2013, în conformitate cu programul de activitate a Direcției asistență socială Dubăsari, activitatea a fost desfășurată în întregime.
Scopul general a fost de a contribui la elaborarea programelor destinate copiilor și familiilor cu copii în situații de risc, am conlucrat cu persoanele fizice și persoanele juridice, indiferent de forma de proprietate, în vederea soluționării situațiilor de risc a familiilor cu copii.
În perioada anului 2013 pe tot raionul Dubăsari am audiat 66 cătățeni cu diferite probleme ce ține de domeniul protecției copilului în dificultate, de asemenea am efectuat vizite familiilor în situații de risc pentru identificarea problemelor specifice. Pe perioada anului au fost depistați 15 familii și 28 copii aflați în situații de risc,  tot odată au fost îndeplinite 45 managimenturi de caz de către asistenții sociali și monitorizate de specialist, în total în raionul Dubăsari sunt 184 familii și 275 copii aflați în situații de risc .
     Au fost organizate ședinți a echipelor multidisciplinare, ședinți raionale pentru protecția drepturilor copilului  de comun cu specialistul pentru ocrotirea drepturile copilului, obiectivul principal al comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate constă în garantarea și promovarea bunăstării copilului, asigurarea dreptului copilului de a crește într-un mediu familial, ținînd seama, în primul rind, de interesul superior al copilului, pentru a-i asigura o dezvoltare armonioasă din punct de vedre emoțional, intelectual și fizic. Tot odată să asigure alegerea formei optime de îngrijire a fiecărui copil aflat în dificultate.
    În cadrul Consiliului raional au fost organizate 12 ședinți de supervizare cu toți asistenții sociali comunitari unde s-au discutat problemele cu care se confruntă de zi cu zi, 
Am pregătit 73 note informative, demersuri ce țin nemijlocit de protecția familiilor cu copii în situații de risc, adresate Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familiei, primarilor, asistenților sociali comunitari.
Permanent accesez saitul raionului Dubăsari www.dubasari.md, pentru publicarea informației realizate, pe parcursul perioadei am publicat 15 articole, la fel accesez saiturile de socializare odnoklassniki, facebook pentru informare,  comentarii, like la informațiile postate ce țin de activitatea raionului Dubăsari .
Am participat la un șir de seminare instructive, mese rotunde, întruniri cu reprezentanții A.O. Keystone Moldova, A.O. Parteneriate pentru fiecare copil etc. La fel elaborez raportul de activitate lunar cît si planul de activitate a DAS. Prin urmare voi ține un control asupara familiilor cu copii în situații de risc la un nivel înalt pentru o soluție bună și sigură pentru fiecare copil si familie în situație de risc. 
Soluții și perspective:
    Ca o soluție bună aș considera – o extindere a serviciilor sociale pentru copii și familiilor aflați în dificultate, este o necesitate: instruiri obligatorii pentru tinerele familii, educarea valorilor spirituale în rîndul copiilor, activități de prevenire a abandonului, servicii de asistență juridică și psihologică familiilor aflate în dificultate.
Sensibilizarea opiniei publice privind problemele familiilor și ale copiilor, informarea referitor la modalitățile de intervenție, încrederea și propagarea unor modele de succes.
    În continuare acțiunile mele vor fi direcționate spre realizarea cu succes în diferite sfere ale vieții familiilor cu copii aflați în dificultate și voi asigura posibilități de evaluare mai obiectivă a capacităților acestuia, oferind un complex de servicii sociale precum și alte beneficii în conformitate cu programul de activitate a Direcției.

Specialist principal în problemele familiilor cu copii în situații de risc
Olga VASCAN

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Activitatea desfășurată a Specialistului principal în problemele familiilor cu copii în situații de risc pe perioada anului 2013 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta