Harta site-ului
Ajutor
Activitatea Consiliului raional pentru săptămîna curentă discutată în cadrul şedinţei operative de lucru
Activitatea Consiliului raional pentru săptămîna curentă discutată în cadrul şedinţei operative de lucru

Astăzi, în cadrul şedinţei de lucru a Autorităţii executive raionale cu conducătorii secţiilor şi direcţiilor Consiliului raional Dubăsari, Aparatul preşedintelui şi unele servicii desconcentrate în teritoriu, au fost discutate mai multe subiecte privind activităţile Consiliului raional Dubăsari desfăşurate în perioada săptămînii precedente şi obiectivele stabilite pentru săptămîna curentă (14 – 19 mai 2013). Şedinţa a fost prezidată de preşedintele raionului dl Grigore POLICINSCHI.
În debutul şedinţei, dl preşedinte a solicitat informarea de către fiecare conducător a evenimentelor de domeniu, care au avut loc pe parcursul săptămînii precedente şi în zilele de odihnă şi sărbători în teritoriul raionului Dubăsari.  
În contextul relatărilor, reieşind din faptul că am fost în perioada sărbătorilor de primăvară, s-a menţionat că pe teritoriul raionului au fost înregistrate careva încălcări, care datorită intervenţiei serviciilor raionale de resort au fost soluţionate de îndată.  
Potrivit reprezentantului Secţie situaţi excepţionale, săptămîna precedentă a fost înregistrat un incendiu în localitatea Coşniţa, unde datorită intervenţiei la timp a Serviciul pompieri şi salvatori ai Consiliului raional incendiul a fost localizat, fără a provoca careva pagube materiale. De asemenea, şeful IMSP Centrului de sănătate Dubăsari dl V. Gulica, a relatat că în zilele de sărbători, în platoul Cocieri s-au produs două accidente rutiere.
Potrivit relatărilor conducătorilor serviciilor descentralizate ale Consiliului raional în toate localităţile raionului au fost organizate măsuri cu prilejul marcării Zilei Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei (1941 – 1945), fiind organizat salutul, recitaluri de poezii, cîntece, mese de pomenire, vizite la domiciliu a veteranilor de război.
În acest context, preşedintele raionului şi-a expus mulţumirea privind instalarea bannerelor pe teritoriul raionului, avînd tematica Zilei Victoriei, care au adus aprecieri pozitive din partea locuitorilor din ambele unităţi-administrative Dubăsari. Însă, a fost menţionat şi despre unele tentative de a scoate bannerele respective de unii „binevoitori”.
De asemenea, săptămîna trecută au fost organizate şi desfăşurate mai multe seminare cu participarea tinerilor din raion, organizate de specialiştii din domeniul tineret, economie, juridică în comun cu unele organizaţii non-guvernamentale.  
Potrivit şefei Direcţiei învăţămînt, tineret şi sport instituţiile îşi desfăşoară activitatea în regim normal iar elevii, de astăzi încep examenele de absolvire.
Pentru săptămîna curentă, dl preşedinte al raionului a specificat unele aspecte de activitate. Printre acestea, au fost menţionate:
-  Direcţia construcţii în comun cu Serviciul protecţie civilă să se implice în soluţionarea problemei privind reparaţia pompei de apă la blocul locativ din s. Coşniţa.
-  Pregătirea materialelor necesare pentru organizarea unei bune desfăşurări a odihnei de vară a copiilor în teritoriul raionului;
-  Participarea unei delegaţii din partea Consiliului raional Dubăsari la măsurile consacrate marcării Zilei Europei, ce vor ave loc în or. Vinniţa, Ucraina în perioada 17-19 mai curent;
- Pregătirea materialelor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea măsurii consacrate marcării a 10 ani de activitate a Consiliului raional Dubăsari;
- Organizarea unei şedinţe de lucru pentru examinarea etapei de implementare a proiectelor investiţionale în teritoriul raionului legate de canalizare şi aprovizionarea cu apă potabilă, inclusiv eficienţa energetică;
- Stabilirea graficului de repartizare a mobilierului pentru unele grădiniţe din teritoriu, inclusiv pregătirea unei scrisori de mulţumire către FISM, în vederea mulţumirii pentru susţinerea instituţiilor de învăţămînt din raionul Dubăsari;
-  Monitorizarea de către serviciile de resort, a construcţiei Clopotniţei pe teritoriul comunei Corjova;
-  Pregătirea dărilor de seamă privind măsurile desfăşurate pe parcursul lunii aprilie;
- Organizarea şi desfăşurarea măsurilor consacrate Zilei internaţionale a Familiei (15 mai), Zilei Europei (18 mai) şi Zilei internaţionale a muzeelor (18 mai);
-  Şefii secţiilor, direcţiilor vor ţine la control realizarea Deciziilor Consiliului raional şi programele naţionale.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Activitatea Consiliului raional pentru săptămîna curentă discutată în cadrul şedinţei operative de lucru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta