Harta site-ului
Ajutor
Activitatea Bibliotecii Publice Raionale pentru anul 2015
Activitatea Bibliotecii Publice Raionale pentru anul 2015

     Pe parcursul anul 2015 Biblioteca Publică Raională a amenajat spaţiului bibliotecii corespunzând la necesităţile şi cerinţele societăţii şi utilizatorilor. Satisfacerea necesităţilor şi cerinţelor informaţionale a tuturor categoriilor de utilizatori deservită de bibliotecă precum şi familiarizarea utilizatorilor cu serviciile şi produsele bibliotecii. Un scop bine stabilit care este urmărit anual este atragerea şi fidelizarea noilor utilizatori.

     Un alt obiectiv care a fost realizat cu mare succes nu doar pentru Biblioteca Publică Raională dar pentru întreg raionul Dubăsari este selectarea a zece biblioteci publice din raion în cadrul Programului Naţional Novateca şi crearea Centrului de Formare Profesională în cadrul Bibliotecii Publice Raionale care asigură formarea iniţială necesară pentru toate bibliotecile participante, sprijină dezvoltarea profesională continuă a bibliotecarilor, centru este disponibil publicului larg atât în calitate de centru de acces regulat cât şi centru de instruire. De asemenea îndeplineşte funcţia metodologică pentru celelalte biblioteci precum şi încurajează şi asigură participarea la sesiunile de instruire organizate de Novateca. De asemenea facilitează schimbul de cele mai buni practici între biblioteci, autorităţile locale şi parteneri comunitari.

     Un obiectiv important pe care se axează biblioteca este promovarea imaginii în societate, ceea ce asigură transparenţa activităţilor cultural informative organizate şi realizate pe parcursul anului curent. Acest obiectiv ne permite familiarizarea cât mai multor categorii de utilizatori, potenţiali utilizatori sau non-utilizatori cu succesele obţinute la nivel de infrastructură cât şi diseminarea succeselor legate de dobândirea unor noi competenţe. Biblioteca Publică Raională realizează promovarea imaginii în societate prin intermediul paginii instituţionale pe reţeaua socială Facebook şi plasarea articolelor pe pagina web a Consiliului Raional Dubăsari precum şi prin intermediul materialelor promoţionale şi panolui informaţional din cadrul bibliotecii.

DEZVOLTAREA ŞI COMUNICAREA COLECŢIILOR

      Pe parcursul anului 2015 prin intermediul suportului financiar acordat de către fondatorul şi finanţatorul Bibliotecii Publice Raionale a Consiliului Raional în persoana preşedintelui raionului a fost procurat un lot de carte în sumă de 25.000 lei, (231 exemplare, 229 titluri). Documente au fost selectate exhaustiv pentru a acoperi toate domeniile şi ariile de cercetare de către utilizatorii şi potenţialii utilizatori ai bibliotecii. O altă sursă de completare a fondului de carte a bibliotecii sunt donaţiile din partea unor instituţii sau persoane fizice. Prin intermediul donaţiilor fondul bibliotecii a fost completat cu 195 de exeplare de carte, printe donatori se evidenţiază Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Naţională pentru copii „Ion Creangă”, AGEPI, etc.

      Toate documentele care au intrat pe parcursul anului 2015 au foast prelucrate fizic (clasificarea conform descrierii zecimale universale, aplicarea/printarea şi încleerea indecelui de nume, încleerea buzunăraşului, scrierea fişei) şi introduse în format electronic-

      Colecţiile bibliotecii sunt aranjate într-un mod care permite accesul liber la raft, fatp ce oferă utilizatorilor mai multe posibilităţi de căutare şi identificare a potenţialelor necesităţi informaţionale. Un al moment important în aranjarea colecţiilor este aranjarea conform clasificării zecimale universale, ceea ce permite identificarea cu uşurinţă a documentelor necesare cunoscând doar autorul, titlul, limba sau subiectul.

UTILIZAREA BIBLIOTECII

     Biblioteca Publică Raională anul curent a înregistrat 226 de utilizatori noi. Pe parcursul anului au fost statistic înregistrate 4.059 de vizite şi 1.585 de împrumuturi la domiciliu şi ulterior 496 de documente consultate pe loc. Zilnic biblioteca a deservit în medie circa 32 de utilizatori, oferindu-le informaţia solicitată şi consultaţia necesară pentru satisfacerea necesităţilor necesităţilor de lectură, informare, documentare, comunicare, educare şi recreere tuturor utilizatorilor / potenţialilor utilizatori ai bibliotecii.

      Biblioteca este parte integrată a sistemului naţional informaţional, organizată la nivelul unităţii teritorial-administrative raionale, care îndeplineşte funcţii informaţionale, culturale, educaţional-ştiinţifice, asigurînd accesul liber şi necondiţionat a tuturor membrilor comunităţii  şi instituţiilor la informaţii de orice tip.

     Biblioteca Publică Raională sprijină atât instituţiile de învăţământ cât şi societatea civilă fiind o instituţiei de cercetare culturală şi ştiinţifică a structurii socio-profesionale a populaţiei raionului, promovând valorile cultural-umane, implementând dragostea faţă de lectură şi readucerea semnificaţiei cărţii în vizorul populaţiei.

COMUNICAREA CULTURALĂ ŞI ACTIVITĂŢI PROMOŢIONALE

     Realizând funcţia de centrul cultural instituţional, Biblioteca Raională este orientată pentru: susţinerea/promovarea identităţii culturale şi înţelegerii culturale reciproce; susţinerea activităţii culturale în cadrul societăţii; promovarea/valorificarea memoriei, tradiţiilor şi cunoaşterii sociale, a moştenirii culturale a lumii întregi.

     La acest capitol au fost realizate mai multe activităţi pentru informarea societăţii şi anume realizarea standurilor informaţionale cu prilejul Comemorării Eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei, 70 ani de la eliberarea Republicii Moldova de sub ocupaţia fascistă, Ziua independenţei Republicii Moldova şi Sărbătoarea „Limba noastră”. În cadrul acestor evenimente de asemenea au fost realizate şi expoziţii de documente, poze şi articole din ziarul raional. Cu copiii au fost organizate victorine „Simboluri naţionale” cu întrebări ce ţin de suveranitatea statală, istoria drapelui, limbii etc.

     De asemenea în cadrul Bibliotecii Raionale sunt realizate numeroase expoziţii cu diverse subiecte în care utilizatorii îşi dau un mare interes pentru a studia fiecare cărticică interesantă din expoziţie.

     Prin urmare, biblioteca reprezintă mai mult decît o colecţie de carte – este un centru de informare, de cultură, educaţie, un centru comunitar, care trebuie să satisfacă cerinţele şi necesităţile utilizatorilor.

      Biblioteca Publică va crea un mediu adecvat de formare şi informare, va dezvolta deprinderi pentru educaţie permanentă, va oferi suportul necesar pentru includerea socială mai puternică şi pentru integrarea în Societatea informaţională şi a cunoaşterii. 

Victoria Verlan (Moşneaga)

Şef Biblioteca Publică Raională Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Activitatea Bibliotecii Publice Raionale pentru anul 2015 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta