Harta site-ului
Ajutor
Activitatea AOFM în concepţia dialogului social
Activitatea AOFM în concepţia dialogului social

La şedinţa Consiliului consultativ al Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Dubăsari din 18 aprilie au fost  examinate chestiuni ce ţin de mersul realizării planului de acţiuni de ocupare a forţei de muncă pe trimestru I, situaţia pe piaţa forţei de muncă din raion, organizarea tîrgurilor locurilor de muncă ş. a.

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Dubăsari, călăuzindu-se de actele normative în vigoare, planul de activitate al Agenţiei pe trimestrul  I anul 2011, în colaborare cu  autorităţile administraţiei publice locale, agenţi economici, alţi actori pe piaţa muncii a întreprins măsuri întru promovarea măsurilor active şi pasive pe piaţa forţei de muncă, contribuind la soluţionarea parţială a unor probleme persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

      Pe parcursul a trei luni curent,  la serviciile AOFM au apelat 362 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă (153 femei),  numărul total de şomeri în evidenţă e de 1203 (588 femei), constituind pondere înaltă faţă de indicatorii preconizaţi. Din punct de vedere al structurii pe grupe de vîrstă a şomerilor înregistraţi, grupele de vîrstă în care se regăsesc mai mulţi şomeri rămîn grupele de 30-49 ani, constituind 59% şi 50-62 ani constituind 21 %.  Au fost înregistrate 2 persoane cu grad de invaliditate III (în evidenţă sunt 8 persoane), 2 persoane eliberate din detenţie.

 Din punctele de vedere al distribuţiei şomerilor pe niveluri de instruire, la 01.04.2011, din numărul total de al şomerilor înregistraţi 47  % constituie persoane cu studii primare şi gimnaziale, 35  % -  persoane cu studii secundar profesionale,  14 % - persoane cu studii liceale şi medii de cultură generală, 2 % - sunt persoane cu studii  medii de specialitate şi 1 % - sunt persoane cu studii superioare. De aici rezultă că nivelul educaţional al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncăeste redus. Persoanele cu nivel educaţional apelează în proporţie mai mică la agenţie, gradul şi capacitatea de ocupare a unui loc de muncă fiind mai ridicat.

      Prin intermediul agenţiei populaţia a fost informată despre locurile vacante de muncă şi condiţiile de ocupare a lor. Au bneficiat de servicii de mediere a muncii 1194 persoane care au vizitat agenţia în mediu de cîte 3 ori. Numărul locurilor vacante înregistrate la agenţie de la începutul anului la 37 agenţi economici  a constituit 71 locuri. Numărul locurilor de muncă redus comparativ cu numărul şomerilor în evidenţă a asigurat plasarea în cîmpul muncii numai 37 şomeri.

      Ţinînd cont de creşterea tensiunii pe piaţa muncii au fost organizate 3 seminare training cu 36 şomeri cu scopul familiarizării cu legislaţia în domeniul ocupării forţei de muncă, cu metodele de căutare a unui loc de muncă. Pe parcursul lunii martie curent, agenţia a participat la seminarele informative cu cetăţeni şi agenţi economici, organizate în localităţile raionului de către Inspectoratul Fiscal de Stat Dubăsari şi primării.

      În scopul facilitării angajării în muncă, pe parcursul perioadei de referinţă, au absolvit cursuri de formare profesională 14 şomeri, din care pregătire iniţială la cursuri de calificare profesională au obţinut 13 persoane.

      Pe parcursul trimestrului I, din numărul şomerilor în evidenţă la agenţie au beneficiat de ajutor de şomaj 513 persoane şi de alocaţie de integrare profesională - 30 persoane. Ponderea cea mai mare din totalul şomerilor cu dreptul la ajutor de şomaj reprezintă şomerii cu statut special, deţinători de terenuri agricole după traseul Tiraspol-Rîbniţa (474 persoane, din care 148 angajate).    

       La şedinţă au fost discutate măsurile preconizate privind desfăşurarea la 27 mai 2011, în comuna Coşniţa, tîrgului locurilor de muncă pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv pentru tineri din localităţile Coşniţa, Doroţcaia, Pohrebea, Pîrîta. La tîrg se solicită participarea activă şi prezentarea locurilor libere de muncă de către administraţa publică locală, agenţi economici din localităţile menţionate, participarea sindicatelor, Inspecţiei Muncii, altor actori pe piaţa forţei de muncă. Această măsură va oferi populaţiei posibilităţi de negociere directă cu patronii privind angajarea, sfaturi utile pentru carieră, oportunităţi de calificare sau recalificare, consultaţii pe problemele legislaţiei muncii.

                                                                                                                V. Micu, director AOFM

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Activitatea AOFM în concepţia dialogului social - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta