Harta site-ului
Ajutor
Activitatea Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Dubăsari în semestrul I 2013
Activitatea Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Dubăsari în semestrul I 2013

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AOFM) Dubăsari, organizează, coordonează şi realizează activitatea de ocupare şi formare profesională a forţei de muncă, protecţiei sociale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la nivel raional. Agenţia conlucrează cu autorităţile administraţiei publice locale, agenţi economici, servicii desconcentrate întru susţinerea şi ajutorarea populaţiei afectate de şomaj la integrarea pe piaţa forţei de muncă.                                          
        Pe parcursul semestrului I a. 2013,  AOFM a oferit:
- Servicii de mediere a muncii, inclusiv servcii de mediere electornică:  s-a conlucrat cu 1238 persoane social vulnerabile, inclusiv 305 persoane neangajate în cîmpul muncii recent înregistrate.
în rezultatul conlucrării cu agenţii economici,  desfăşurării a 2 Tărguri ale locurilor de muncă cu prezentarea de către angajatori a 296 locuri de muncă pentru 353 persoane neangajate participante, au fost plasate în cîmpul muncii 129 persoane defavorizate. 
- Servicii de informare şi consiliere porofesională:  orgnizate 6 traininguri Clubul Muncii cu participarea a 72 şomeri, organizate 2 seminare instructiv  informative cu şomerii la Doroţcaia şi Vasilievca, participare la adunarea general a cetăţenilor satului Ustia,  alte activităţi cu caracter de orientare profesională.
- Formarea profesională a şomerilor: au fost antrenaţi la cursuri de calificare sau recalificare profesională pe diferite specialităţi 35 şomeri, din care 22 persoane au absolvit cursurile de instruire profesională cu plasarea în cîmpul muncii 68% absolvenţi.                                                          - Organizate lucrări publice remunerate:  au fost desfăşurate lucrări publice remunerate cu antrenarea 2 şomeri la primăria Ustia şi la primăria Holercani, cu antrenarea  7 şomeri.
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului 1100 din 09.10.2007, circa 253 şomeri cu statut special au fost antrenaţi la lucrări în folosul comunităţii la primăriile Doroţcia, Coşniţa, Cocieri, Molovata Nouă .
      - Protecţie socială  şomerilor: stabilit şi acordat ajutor de şomaj la 646  şomeri (475 şomeri cu statut special) şi alocaţie de integrare sau reintegrare profesională  la 44 şomeri (21 şomeri cu statut special), cheltuielile fiind în sumă de 2 mln. 146 mii lei (1mln. 661 mii lei pentru şomerii cu statut special).
     Populaţia raionului este informată regulat despre prevederile legislaţiei în vigoare, situaţia pe piaţa forţei de muncă, alte informaţii ce ţin de ocuparea forţei de muncă prin relizarea comunicatelor de mass media.
Divergenţe de activitate, între AOFM şi administraţia publică locală,  nu au apărut.
Factorii care afectează rezultatele activităţii AOFM, concluzii şi opinii:
- Stoparea activităţii celui mai mare agent economic din teritoriu, SA "Fabrica de conserve Coşniţa”,  nu permite antrenarea şomerilor la lucrări sezoniere. 
- Agenţii economici din agricultură nu-şi extind activitatea, decît cultivarea culturilor cu un număr limitat de locuri de muncă.
- Un număr mic de agenţi economici care respectă legislaţia în vigoare privind declararea locurilor vacante la Agenţie. 
- Prezenţa pe larg a fenomenului de muncă neformală;                                             
- Nu se reuşeşte întocmai corelarea formării profesionale cu cerinţele pieţei muncii: APL, angajatorii nu doresc să participe la formarea profesională a cetăţenilor. 
- Majoritatea şomerilor nu au intenţia de a se angaja, ci să beneficieze de diferite indemnizaţii sociale;                                                                                                                                                        
- Majoritatea primăriilor nu  planifică mijloace financiare pentru desfăşurarea lucrărilor publice remunerate cu antrenarea şomerilor;                                                                                                                                         
- Pentru conlucrarea  eficientă cu şomerii cu statut special, se solicită urgentarea modificării Hotărîrii de Guvern nr.369 din 05.06.2006 în corespundere cu situaţia actuală.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                  Vasile Micu şef AOFM                                                               
                                                                                                                             


Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Activitatea Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Dubăsari în semestrul I 2013 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta