Harta site-ului
Ajutor
Activitate apreciată cu trei de „e”: Extraordinar! Excelent! Excepţional!
Activitate apreciată cu trei de „e”: Extraordinar! Excelent! Excepţional!

La sfîrşit de brumar noi, profesorii de limba şi literatura română am avut o frumoasă ocazie să ne întîlnim în incinta gimnaziului „Anatol Codru” la seminarul teoretico-practic cu tema „Evaluarea competenţelor de comunicare orală: metode, forme, grile, baremuri”.

Am asistat la ora de limba şi literatura română în cl. a IX-a cu subiectul: N. Labiş „Moartea căprioarei”. Studiul textului.

Analiza lecţiei a fost constructivă. Fiecare din noi a venit cu un argument şi şi-a făcut pentru sine o concluzie ce ne va fi de folos.

Am fost plăcut suprinşi de invitaţia în sala de festivităţi unde am admirat cu ochii în lacrimi montajul literar-muzical cu genericul „O părere, o lacrimă, o floare, pentru Doinele Mari” – 50 ani de la naşterea interpretei Doina Aldea-Teodorovici.

De o productivitate deosebită a fost activitatea în cadrul Atelierului de lucru „Descrierea şi interdiciplinaritatea” pregătit şi dirijat cu măiestrie de către dna Tolstenco Violeta, specialist principal în prooblemele învăţămîntului preuniversitar, DGÎTS.

Dumneaei ne-a intrigat din start prezentîndu-ne portretele lui Newton şi Aristotel, făcîndu-ne să redescoperim tainele câmpului gravitaţional. Apoi pas cu pas ne-a condus prin istoria Veneţiei, oraş care ne-a fost prezentat chiar la hartă.

Ca printr-un farmec dna Violeta ne-a ghidat pe tărîmurile picturii şi, fără să simţim pragul trecerii, am ajuns să descriem Veneţia în plan comparativ în diferite epoci şi anotimpuri, ca să ajungem apoi la „Veneţia” lui Eminescu.

De o importanţă deosebită pentru mine sunt grilele de evaluare a grupului şi fişele de lucru pe care ni le-a oferit dna Tolstenco.

E foarte puţin să fii doar pedagog ca să prezinţi în faţa unui grup numeros de profesori un asamblu de metode, grile, fişe, pregătite atît de minuţios, bine gîndite şi care cuprind prin sine fiecare clipă din activitate – adică nu a rămas nici o secundă, nici o acţiune nemotivată sau neevaluată.

Mai e nevoie aici de un talent deosebit şi de vocaţie – lucruri cu care bunul Dumnezeu a înzestrat-o pe dna Violeta Tolstenco din plin.

Leonardo da Vinci spunea: „Ştiinţa este fiica experienţei”. În cadrul seminarului dna Tolstenco ne-a implicat într-un experiment pedagogic deosebit pe care îl vom prelua în activitatea noastră zilnică.

„A „creşte” este un talent” aşa a zis L. Blaga. Eu consider că dna Tolstenco este o personalitate excepţională prin faptul că ne ajută să „creştem”. Fiind artist în suflet d-ei ne-a dăruit cu mărinimie o poezie care ne-a făcut să ascultăm cu un fior deosebit. Activitatea în cadrul atelierului a fost apreciată unanim cu trei de „e”: Extraordinar! Excelent! Excepţional!

 Pleşco Galina, profesor de limba

 şi literatura română, L.T. Doroţcaia

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Activitate apreciată cu trei de „e”: Extraordinar! Excelent! Excepţional! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta