Harta site-ului
Ajutor
Acţiunile desfăşurate în localităţile r. Dubăsari dedicate „Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilităţi”
Acţiunile desfăşurate în localităţile r. Dubăsari dedicate „Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilităţi”

   Ȋn fiecare an, la 3 decembrie este marcată Ziua internaționale a Persoanelor cu Dizabilităţi. Această dată a fost stabilită la 14 octombrie 1992, de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, pentru a motiva populaţia să ȋnţeleagă efectele dizabilităţilor, pentru a combate discriminarea acestor persoane şi că ȋntreaga lume să devină mai responsabilă ȋn ceea ce priveşte integrarea în societate a persoanelor cu dizabilităţi. Persoanele cu disabilităţi au nevoie nu doar de compătimire, ci şi de solidaritate, sprijin, acceptare, dragoste şi respect. 
În această perioadă, aven un prilej de a medita asupra situaţiei seminilor noştri care, din cauza unor probleme de sănătate, nu se pot bucura de aceleaşi posibilităţi şi oportunităţi. Din păcate, pentru multe persoane cu disabilităţi bucuria relaţiilor de familie, viaţa în comunitate sunt doar aspiraţii sau vis. 
Totodată nu trebuie să uităm că respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor cu disabilităţi se realizează nu numai prin politici şi reforme, ci şi prin atitudinea şi responsabilitatea fiecărui din noi, ca aceste drepturi să se transforme într-o realitate zilnică. 
       Astfel, în scopul consemnării Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi, întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.782 din 01.12.1992 cu privire la ,, Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități” și în vederea îndeplinirii Ordinului nr.168 din 03.11.2014 emis de MMPSF, la data de 3 decembrie curent, în localităţile raionului au fost organizate şi desfăşurate unele acţiuni cu implicarea autorităţilor publice locale, asociațiilor obștești și agenților economici. De către asistenţii sociali din localităţi au fost elaborate Planurile de activitate privind organizarea şi desfăşurarea „Zilei internaţionale a persoanelor cu dezabilităţi”, cu următoarele acţiuni: 
• Întruniri cu persoanele cu disabilităţi; 
• Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor social - culturale; 
• Repartizarea ajutoarelor materiale unice, acordate de către Fondul local de susţinere socială a populaţiei; 
• Organizarea meselor rotunde pentru copii şi adulţii cu dizabilităţi ; 
• Organizarea vizitelor la domiciliu a persoanelor cu dizabilităţi ţintuite la pat; 
• Implicarea asociațiilor obștești, agenților economici în soluţionarea problemelor persoanelor cu dizabilităţi (asigurarea cu lemne, dulciuri, colete cu produse alimentare); 
• Organizarea şi desfăşurarea controlului şi tratamentului medical necesar persoanelor cu dizabilităţi; 
• Organizarea expoziţiilor de carte cu genericul „ Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități” . 
       În conformitate cu planul de activitate sus menţionat la data de 3 decembrie curent, în s. Pîrîta, la ora 15:00, în incinta Centrului social „ Casa Nadejda ” a fost organizată o masă cu dulciuri, discuţii şi un mini concert cu formaţia „ Stejărel ”, dedicat Zilei internaţionale a persoanelor cu dezabilităţi, unde au fost prezenţi: persoane cu dizabilităţi din localitate; copii din familii social vulnerabile; directorul Casei de cultură, dul Pisarenco Iurii; asistentul social, dna Coica Silvia și colectivul Centrului social „ Casa Nadejda ”. Din partea organizației obștești ,, Lădița cu lemne ”, au fost acordate cîte 3 metri cubi de lemne, la 4 familii social - vulnerabile ce au la întreținere persoane cu dizabilități.                                                                                         

La Holercani, în incinta bibliotecii publice a avut loc expoziţie de carte cu genericul „Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi”.                                                                                      

La Molovata Nouă cu acest prilej, agentul economic Î.I „Dianata Scaun” a acordat un colet cu produse alimentare în sumă de 200 lei, unei familii social-vulnerabile, care au la întreţinere un copil cu dizabilităţi.

În s. Oxentea, agentul economic Terinte Serafim a acordat la persoanele cu dizabilități accentuate cîte 15 kg de ceapă.

La Doroțcaia, cu prilejul  Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități, șeful Centrului social ,,Casa Maria” împreună cu asistentul social și lucrătorii sociali s-au deplasat la domiciliu la 6 familii unde sunt persoane țintuite la pat, acordîndule cîte un colet cu produse alimentare din partea Centrului social ,,Casa Maria”.                                                                                                                         Din partea organizației obștești ,, Lădița cu lemne ”, au fost acordate cîte 3 metri cubi de lemne, la 14 familii social - vulnerabile ce au la întreținere persoane cu dizabilități.                                                                                 

La Cocieri la data de 3 decembrie, o familie monoparentală care are la întreținere doi copii, mama fiind cu dizabilităţi severe, a fost asigurată cu lemne din Fondul de rezervă a APL.

La Coșnița, din partea organizației obștești ,, Lădița cu lemne ”, au fost acordate cîte 3 metri cubi de lemne, la 7 familii social - vulnerabile ce au la întreținere persoane cu dizabilități. 
     
  Totodată prin Decizia nr. 28 din 26.11.2014 al Consiliului de administrație al Fondului local de susținere socială  a populației, s-au acordat ajutoare materiale pentru 707 persoane cu dizabilități în sumă totală de 280800 mii lei.  Asistenții sociali împreun cu lucrătorii sociali au repartizat ajutorul material unic persoane cu dizabilități, dorindu-le sănătate, curaj, o atenție sporită din partea celor care îi înconjoară şi îndemnîndu-i să nu cedeze niciodată.

 

 

Șef serviciu asistență socială comunitară, Ivanov Tatiana

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Acţiunile desfăşurate în localităţile r. Dubăsari dedicate „Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilităţi” - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta