Harta site-ului
Ajutor
Acţiuni întreprinse pentru susţinerea cu succes a testării naţionale
Acţiuni întreprinse pentru susţinerea cu succes a testării naţionale

Evaluarea, spune Ioan Jinga, este un proces de comparare a rezultatului activităţii instructiv-educative cu obiectivele planificate(evaluarea calităţii),cu resursele utilizate (evaluarea exigenţei) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului).
Evaluarea nu trebuie asociată cu eşecul, cu sancţiunea sau controlul, ci cu posibilitatea de reflectare asupra rezultatelor, cu formarea unei imagini cât mai corecte despre fiecare elev, nu numai cu lipsurile pe care le are, dar mai ales cu calităţile pe care le poate valorifica de acum încolo.
În temeiul articolului 27 (8) al Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, în baza Ordinului MECC nr. 1416 din 21.09.2018, Ordinului MECC nr. 1418 din 21.09.2018, prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a testării naţionale în învăţământul primar, anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul MECC nr. 1572 din 23.10.2018, în scopul evaluării nivelului de dezvoltare a competenţelor elevilor la sfârşitul învăţământului primar, în perioada 14-23 mai 2019 se va desfăşura testarea naţională a elevilor din clasa a IV-a.
În conformitate cu Reglementările şi condiţiile specifice de evaluare finală şi certificare a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale din instituţiile de învăţământ general obligatoriu care au studiat după un Plan educaţional individualizat, în baza unui curriculum modificat aprobate prin ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 311 din 05 mai 2015, cadrele didactice au elaborat probe de evaluare pentru fiecare disciplină, pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, care au studiat în baza curriculumului modificat (însoţite de curricula modificată, baremul de verificare).
Azi, 02 mai 2019, comisia raională pentru monitorizarea elaborării şi verificării testelor de evaluare pentru elevii cu CES, curricula modificată, în cadrul seminarului metodologic, a aprobat probele de evaluare pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale din clasa a IV- a.
Administraţia instituţiilor de învăţământ va asigura condiţii specifice necesare pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi prin desemnarea unui asistent individual şi, la necesitate, prin asigurarea unui spaţiu adaptat specificului dizabilităţii.
Lilia RUSU,
Direcţia Învăţământ General

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Acţiuni întreprinse pentru susţinerea cu succes a testării naţionale - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta