Harta site-ului
Ajutor
Acţiunea sportivă la Volei între instituţiile de învăţămînt gimnaziale
Acţiunea sportivă la Volei între instituţiile de învăţămînt gimnaziale

Sîmbătă la data de 01 februarie 2014 în s.Pîrîta sala Şcolii sportive pentru juniori şi tineret şi sala de sport a gimnaziului Pîrîta a fost  desfăşurată acţiunea cultural – sportivă la proba „Volei” juniori şi junioare între instituţiile de învăţămînt preuniversitar treapta gimnazială. Scopul şi sarcinile acţiunii fiind: 1. Promovarea modului sănătos de viaţă prin practicarea probei de sport „Volei”, 2. Descoperirea noilor talente, selectarea juniorilor şi formarea echipei pentru participarea la jocurile republicane.  Conform ofertelor prezentate de fiecare echipă, la acţiune au participat 6 gimnazii: gim.”Anatol Codru”-s.Molovata Nouă, gim.Ustia, gim.Roghi, gim.Pohrebea, gim.Pîrîta, şi gim.Oxentea, în total 6 echipe de băieţi şi 5 de fete cu aproximativ 100 elevi şi 10 profesori – antrenori. Conform regulamentului echipele au fost divizate în două subgrupe: A - juniori şi  B - junioare. Pentru a petrece jocurile întrun mod  normal şi mai comod pentru echipe li s-a propus de a le împărţi iarăşi în două subgrupe conform tragerii la sorţ. Jocurile la junioare s-au disputat în sala sportivă a gimnaziului Pîrîta, iar la juniori în sala şcolii sportive. Fiecare echipă în parte a demonstrat de un joc puternic, spectaculos şi prietenos avînd ca scop un singur gînd de a obţine la maxim victorie. Locurile la junioare s-au repartizat: Locul I – gim.Pîrîta, profesor Larionov Oleg, locul II – gim.Pohrebea, profesor Nicolaev Andrei, locul III – gim.Oxentea, profesor Leca Valeriu, locul IV – gim.Molovata Nouă, profesor Celonenco Ion şi locul V – gim.Ustia, profesor Stratulat Gheorghe. La juniori: locul I – gim.Ustia, locul II – gim.Molovata Nouă, locul III – gim.Pîrîta, profesor Gherlac Andrian, locul IV – gim.Oxentea, locul V – gim.Roghi, profesor Sterpul Nicolae şi locul VI – gim.Pohrebea. Echipele plasate pe primele trei locuri la juniori şi junioare au fost menţionate cu diplome de gradul respectiv şi cadouri de preţ ( mingi de volei ). La fel au fost premiaţi şi cei mai buni jucători ai competiţiei, la junioare – Oprea Adriana, la juniori – Mariţ Petru, ambii sunt elevi ai gimnaziului „Anatol Codru” s.Molovata Nouă. Aducem mulţumiri d-nei Larisa Braducean şef DÎTS, directoruli ŞSRJT dl V. Nagalisov pentru buna pregătire a sălii cu inventarul necesar şi implicarea directă fiind arbitru principal la desfăşurarea activităţii, directoarei Feodora Verlan, asistenţei medicale d-l Eşan Ion, dna Vareaghin Eizaveta, profesorilor de educaţiea fizică pentru buna pregătire a elevilor şi tuturor care s-au implicat pentru buna desfăşurare a acţiunii.

 

                                                   M.Iaviţa, specialist principal în probleme tineret şi sport

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Acţiunea sportivă la Volei între instituţiile de învăţămînt gimnaziale - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta