Harta site-ului
Ajutor
Acordarea poliţelor de asigurare medicală gratuite continuă.
Acordarea poliţelor de asigurare medicală gratuite continuă.

Astfel, pe data de 15 ianuarie 2013, ora 13.00, în incinta Consiliului raional, sala mică de şedinţe, a avut loc şedinţa Comisiei pentru examinarea adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) şi localităţile limitrofe frontierei administrative din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul. În cadrul comisiei au fost examinate 41 de cereri depuse pe parcursul lunii, dintre care 41 au fost acceptate şi aprobate pentru acordarea poliţelor de asigurare dintre care 4 cereri cu statut de invalid.

Agenţia teritorială Bender a CNAM informează populaţia - în conformitate cu prevederile Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 1593-XV din 26.12.2002, Legii cu privire la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2013 nr. 251 din 08.11.2012 prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă a fost stabilită în mărime de 3318 lei.

  Persoanele fizice neangajate, care se includ în una din următoarele categorii:

 - a) fondatorii de întreprinderi individuale, cu excepţia pensionarilor sau invalizilor;

 - b) persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;

 - c) titularii de patentă de întreprinzător, cu excepţia titularilor pensionari sau invalizi;   

- d) persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;

 - e) alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sînt angajaţi şi care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sînt asigurate de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;

care achită pînă la 31.03.2013 prima de asigurare beneficiază de o reducere în mărime de 50% ( achită doar 1659 lei).

  Persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care se includ în categoria de  proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, cu excepţia proprietarilor invalizi sau pensionari şi dacă aceştia nu fac parte concomitent din categoriile de plătitori prevăzuţi la pct.  1 lit.  b),  c),  d)  şi  e)  şi  pct.  2 din anexa nr.  2 a Legii nr. 1593-XV din 26.12.2002  care achită pînă la 31.10.2013 prima de asigurare beneficiază de o reducere în mărime de 75% ( achită doar 829,50 lei).

Poliţa de asigurare cu reducere de 50% poate fi procurată la  filialele  Poşta Moldovei. Poliţa de asigurare cu reducere de 75% şi 50% poate fi procurată la reprezentantul Agenţiei  în raion ce se află pe adresa str. Păcii 7, bir.202 clădirea Consiliului Raional Dubăsari, s. Coşniţa, r-ul Dubăsari, tel. 0-248-43-1-36 sau la  Agenţia teritorială Bender a CNAM situată pe adresa r-ul Anenii Noi, s. Varniţa, str. Tighina 64, et. 3 bir. 34, tel. 0-265-46-2-56..

AT Bender a CNAM vă informează:

-   neachitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în termenii stabiliţi de legislaţie constitue o contravenţie prevăzută de art. 266 al (2) Cod Contravenţional şi se sancţionează cu o amendă de la 25 la 55 de unităţi convenţionale (de la 500 pînă la 1100 lei) .    -   pentru neachitarea în termen se aplică o penalitate în mărime de 0,1 % pentru fiecare zi de întîrziere.

În caz de neachitare binevolă suma datorată va fi incasată prin intermediul instanţei de judecată.

Şeful SASP CR Dubăsari   Iu.Cazac


 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Acordarea poliţelor de asigurare medicală gratuite continuă. - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta