Harta site-ului
Ajutor
Acordarea poliţelor de asigurare medicală gratuite - continuă
Acordarea poliţelor de asigurare medicală gratuite - continuă

La data de 04 noiembrie a avut loc şedinţa Comisiei  pentru examinarea adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului în cadrul căreia au fost examinate şi aprobate 49 de cereri.

Aducem la cunoştinţă, că  în conformitate  cu art.4 al.(4) al Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, categoriile pentru care calitate de asigurat o are Guvernul sînt:
 (4) Guvernul are calitatea de asigurat pentru următoarele categorii de persoane neangajat cu domiciliul în Republica Moldova şi aflate la evidenţa instituţiilor abilitate ale Republicii Moldova, specificate la alin.(9), cu excepţia persoanelor obligate prin lege să se asigure în mod individual:
a) copiii de vîrstă preşcolară;
 b) elevii din învăţămîntul primar, gimnazial, liceal şi mediu de cultură generală;
c) elevii din învăţămîntul secundar profesional;
       d) elevii din învăţămîntul mediu de specialitate (colegii) cu învăţămînt de zi;
        e) studenţii din învăţămîntul superior universitar cu învăţămînt de zi;
       f) rezidenţii învăţămîntului postuniversitar obligatoriu şi doctoranzii la cursuri de zi;
        g) copiii neîncadraţi la învăţătură pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani; 
        h) invalizi;
        i) gravidele, parturientele şi lăuzele;
        j) pensionari;
                k) şomerii care beneficiază de ajutor de şomaj;
           l) persoanele care îngrijesc la domiciliu un copil invalid cu severitatea I sau un invalid din     copilărie de   gradul I ţintuit la pat;
               m) mame cu patru şi mai mulţi copii; 
n) persoanele din familiile defavorizate care beneficiază de ajutor social conform Legii nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social. 
Pentru alte întrebări referitor la poliţele de asigurare medicală în cadrul Consiliului raional activează reprezentantul CNAM , dna Svetlana Ciobanu, cab. 201, etj 2. Tel. 0248 43-1-36
Cetăţeni din categoria sus menţionată, locuitori ai regiunii transnistrene, beneficiari de poliţe de asigurare medicală au nevoie de a  prezenta la SASP, Consiliul raional Dubăsari, cab.301, etj.3 următoarele documente:
1.    Pensionari din regiunea transnistreană, ce au atins vîrsta de pensionare conform legislaţiei Republicii Moldova (femei-57 de ani; bărbaţi-62 ani):
a)    Copia buletinului de identitate
b)    Copia legitimaţiei de pensionar din regiunea transnistreană.
2.    Persoane cu desabilităţi, locuitori ai  regiunii transnistrene:
a)    Copia buletinului de identitate
b)    Copia certificatului de desabilitate şi capacitate de muncă (forma C-06)
3.    Mame cu patru şi mai mulţi copii, locuitori ai regiunii transnistrene.
a) Copia buletinului de identitate
b) copiipe certificatelor de naştere a copiilor.
Comisiei  pentru examinarea adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul  se întruneşte pentru a examina cererile Dumneavoastră în prima  zi de marţi a fiecărei luni.
 
Pentru detalii putem fi contactaţi pe numărul de telefon 0248 44-7-49.

Alexandra VATAV,

specialist principal SASP

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Acordarea poliţelor de asigurare medicală gratuite - continuă - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta