Harta site-ului
Ajutor
„Absolventul 2011, ediţia a I-a"
„Absolventul 2011, ediţia a I-a"

În conformitate cu art. 53,54 ale Legii privind administraţia publică locală nr.436 –XVI din 28.12.2006, Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, Legea învăţămîntului nr. 547 din 21.07.1995 în scopul promovării şi valorificării potenţialului creator al tinerii generaţii, avînd în vedere demersurile Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport şi Centrului de promovare tineret, sport şi turism: se organizează acţiunea culturală „Absolventul 2011, ediţia I-a”, pe data de 03.07.2011, ora 20 00,  în incinta ÎM Centru de odihnă pentru copii şi tineret „ Prietenia".

Pentru realizarea măsurii respective secţia cultură din cadrul Consiliului raional Dubăsari va întreprinde măsurile necesare în vederea asigurării cu aparataj sonor a acţiunii nominalizate şi formarea scenică,
IMSP CMF Dubăsari în comun cu Substaţia de urgenţă Coşniţa vor  asigura pe parcursul acţiunii culturale asistenţa medicală la necesitate, Comisariatul de poliţie Dubăsari va asigura ordinea publică în timpul acţiunii culturale, Secţia administrativ-financiară din cadrul Aparatului preşedintelui raionului va perfecta actele necesare privind finanţarea acestei acţiuni, conform devizului de cheltuieli aprobat, DGÎTS de comun acord cu primarii localităţilor şi directorii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din raion, vor asigura prezenţa absolvenţilor la acţiunea  culturală „Absolventul 2011", ÎM Centrul de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia” va   asigura, din sursele proprii, amenajarea teritoriului şi cheltuielile aferente activităţii respective (energie electrică, gaze naturale, lucrări de amenajare).-

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

„Absolventul 2011, ediţia a I-a" - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta