Harta site-ului
Ajutor
A G E N D A privind măsurile de apărare împotriva incendiilor în perioada desfăşurării sărbătorilor de Anul Nou şi Crăciun
A G E N D A privind măsurile de apărare împotriva incendiilor în perioada desfăşurării sărbătorilor de Anul Nou şi Crăciun

    STIMAŢI CONDUCĂTORI !

    STIMAŢI CETĂŢENI !

Anul Nou şi Crăciunul sînt sărbători de speranţe şi visuri.

Este de dorit, ca în perioada acestor sărbători să nu se întîmple nenorociri şi de acea vă sfătuim, în timpul instalării pomului de iarnă şi a serbărilor, să nu neglijaţi regulile de apărare împotriva incendiilor, şi anume:

    - pomul de Anul Nou se admite de a instala numai în încăperile, asigurate cu minimum două ieşiri de evacuare, ce corespund condiţiilor prevăzute în normele de proiectare, care nu au gratii la ferestre şi care nu se află mai sus de etajul 2 în clădirile cu planşeele combustibile;

    - pomul de Anul Nou trebuie montat pe un suport stabil în aşa mod încît ramurile să nu atingă tavanul şi pereţii;

    - în lipsa iluminatului electric în încăpere, activităţile în jurul pomului de Anul Nou trebuie să se desfăşoare numai în timpul zilei;

    - iluminaţia trebuie efectuată în conformitate cu Normele de amenajare a instalaţiilor electrice. La utilizarea reţelei electrice de iluminat fără transformator coborîtor de tensiune, pe pomul de Anul Nou se pot folosi ghirlande numai cu legarea în şir (succesivă) a becurilor cu tensiunea sub 12 V, puterea electrică a becurilor nu trebuie să depăşească 25 W;

    - la descoperirea defectelor în instalaţia de iluminat (încălzirea cablului, licăritul becurilor, scînteierea etc.) ea trebuie imediat scoasă de sub tensiune (deconectată).

    Se interzice:

    a) utilizarea proiectoarelor cu arc, a lumînărilor şi petardelor, a focului de  artificii şi a altor efecte de iluminare cu pericol de incendiu  în nemijlocita apropiere de pomul de Anul Nou, ce pot conduce la incendii;

    b) împodobirea pomului de Anul Nou cu jucării din celuloid, precum şi cu tifon şi vată neîmpregnate cu materiale ignifuge;

    c) îmbrăcarea copiilor în costume confecţionate din ţesături combustibile;

    d) efectuarea în clădiri a lucrărilor cu focul, vopsirea şi alte lucrări cu pericol de incendiu şi explozie în timpul desfăşurării manifestărilor;

    e) folosirea obloanelor la ferestre pentru a face întuneric în încăperi;

    f) micşorarea lăţimii trecerilor printre rînduri şi punerea în treceri a fotoliilor, scaunelor etc.;

    g) stingerea completă a  luminii în încăperi în timpul reprezentaţiilor;

    h) aflarea  în  încăperi a unui număr de persoane peste norma stabilită.

   În timpul desfăşurării activităţilor trebuie organizat un serviciu în scenă şi în încăperi al persoanelor responsabile, a membrilor FBP sau al lucrătorilor serviciului  pompieri şi salvatori.

Vă reamintim, că doar o scînteie a focului de artificii poate aprinde costumul de carnaval sau  materialele combustibile pe pomul de Anul Nou.

Dacă totuşi a izbucnit incendiul, solicitaţi imediat serviciul de pompieri prin numărul de telefon 901 sau PSP Cocieri 0248 52- 503 ,  PSP Molovata – 0248 54-001, PSP Holercnai -  0248 53-287, PSP Coşniţa 0248 44-190,  USP V/Vodă (022) 41-62-01 începînd  imediat evacuarea persoanelor în locuri sigure şi interveniţi la stingerea incendiilor cu stingătoarele pregătite anterior şi cu alte mijloace de stingere.

 

Şef Secţie SE  Dubăsari

maior al s/salvare                                                                        Sergiu Gatman

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

A G E N D A privind măsurile de apărare împotriva incendiilor în perioada desfăşurării sărbătorilor de Anul Nou şi Crăciun - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta