Harta site-ului
Ajutor
A fost lansată a 3-a rundă de granturi pentru Societatea Civilă
A fost lansată a 3-a rundă de granturi pentru Societatea Civilă

Programul "Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” este finanţat de către Uniunea Europeană şi co-finanţat şi implementat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. Scopul acestui program este de a spori încrederea între Chişinău şi Tiraspol prin implementarea proiectelor în sfera dezvoltării socio-economice cu implicarea şi participarea activă a Organizaţiilor Societăţii Civile şi a Comunităţilor Locale.

Programul are de asemenea scopul de a susţine dezvoltarea  societăţii civile în regiunea transnistreană şi de a consolida capacitatea organizaţiilor non-guvernamentale locale pentru a răspunde mai eficient necesităţilor sociale şi comunitare stringente.

Pentru a atinge acest scop, programul "Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” lansează Programul de Granturi deschis organizaţiilor non profit înregistrate pe teritoriul Moldovei, inclusiv cele din regiunea transnistreană. Proiectele de succes care vor fi aprobate spre finanțare se vor derula în perioada octombrie 2013 până în luna septembrie 2014.

În cadrul acestui Program de Granturi, vor fi aprobate spre finanțare proiecte în valoare de până la 35,000 dolari SUA din domeniul mass media, artă şi cultură, sport, protecţia drepturilor omului şi accesul la justiţie, protecţie socială şi ocrotirea sănătăţii. Solicitanţii de granturi vor dispune de flexibilitate suficientă pentru a identifica necesităţile şi priorităţile curente ale comunităţii lor şi vor fi încurajaţi să prezinte propuneri comune de proiect cu parteneri de pe celalalt mal al Nistrului in vederea promovării încrederii.

Condiţiile de participare la concursul de granturi, selectare şi implementare a proiectelor sunt specificate în Ghidul Solicitantului*.

Solicitantului trebuie să prezinte următorul pachet de documente:

● Cererea de finanţare* (care trebuie să includă si descrierea proiectului, bugetul solicitat si planul activităților), completată în una din limbile rusă, română sau engleză. Cererile de finanţare completate de mână nu vor fi acceptate;

● Copia Certificatului de înregistrare care să ateste înregistrarea juridică a organizaţiei;

● Copia statutului organizaţiei;

● Declaraţia de parteneriat, dacă este cazul, semnată și ștampilată de către părţi;

● CV-urile Managerilor de Proiect, a contabilului şi a personalului cheie implicat în implementarea proiectului;

● CV-urile experţilor şi acordul în scris a acestora privind implicarea în realizarea activităţilor proiectului;

● În măsura posibilităţilor, o prezentare generală a activităţilor organizaţiei (inclusiv, dacă este cazul, scrisori de recomandare din partea altor donatori, materiale relevante: cercetări, strategii, materiale pentru training, buletine informative, broşuri; orice alte materiale informative:articole de ziar, înregistrări audio/video, reportaje foto de la înregistrări, etc.);

● Alte materiale relevante pentru a spori credibilitatea Solicitantului pentru donator şi care ar spori justificarea proiectului.
 
* Formularul de aplicare şi Ghidul Solicitantului pot fi găsite pe site-ul PNUD Moldova la adresa:

http://www.undp.md/tenders/index.shtml


Aceste documente pot fi obţinute de asemenea expediind o cerere pe adresa: olga.vasiliev@undp.org.   

Termenul limită de prezentare a propunerilor este: Miercuri, 31 iulie, 2013, ora 16:00.

Documentele pot fi expediate fie prin e-mail la adresa: tenders-Moldova@undp.org cu titlul "SCBM GP-2014”, sau prin poştă sau prezentate personal, în plic sigilat (cu menţiunea "SCBM GP-2014” pe adresa: PNUD Moldova, str. 31 august 1989, nr. 131, Chişinău, Republica Moldova. În atenţia: Registry Office/Procurement.

Cererile de finanțare expediate prin fax vor fi respinse. Cererile incomplete nu vor fi examinate. Cererile de finanțare expediate prin e-mail nu trebuie să depăşească 5 MB. Cererile mai mari de 5 MB trebuie să fie divizate în mai multe mesaje, fiecare mesaj fiind marcat cu "partea x din y” pe lângă menţiunea "SCBM GP-2014”şi setul de documentele pentru solicitare. Toate cererile depuse in în format electronic la adresa de mail tenders-Moldova@undp.org vor primi un mesaj automat de confirmare a recepționarii de la tenders-Moldova@undp.org. dacă nu primiţi acest mesaj de confirmare prin e-mail, vă rugăm să contactaţi Oficiul PNUD Moldova la nr. de tel. +373-22-220045. Ofertele primite după termenul limită vor fi respinse. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să o contactaţi telefonic pe dna Olga Vasiliev la nr. (+373) 22 839-866 sau prin e-mail: olga.vasiliev@undp.org
- See more at: http://www.civic.md/anunturi/grants/20996-programul-de-granturi-gp-2014-a-3-a-runda-de-granturi-pentru-societatea-civil-iunie-2013.html#sthash.gZxY5lNJ.dpuf

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

A fost lansată a 3-a rundă de granturi pentru Societatea Civilă - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta