Harta site-ului
Ajutor
A fost aprobată procedura de evaluare a performanţelor colective
A fost aprobată procedura de evaluare a performanţelor colective

Guvernul Republicii Moldova prin Hotărîrea nr. 94 din 01.02.2013 a aprobat  Regulamentul cu privire la evaluarea performanţei colective a funcționarilor publici. Regulamentul va instituţionaliza principiile managementului performanţei în serviciul public prin crearea unui cadru unic de planificare, evaluare şi raportare în ceea ce privește performanţa colectivă a subdiviziunii structurale/autorităţii publice. Regulamentul stabileşte modalitatea de planificare a activităţii și criteriile de evaluare a performanţei colective - proces prin care va fi evaluat gradul de îndeplinire a obiectivelor şi activităţilor/acţiunilor prevăzute în planurile anuale de acţiuni. Rezultatele evaluării colective vor servi drept suport la distribuirea sporului pentru performanţa colectivă, acordat semestrial la salariu în funcţie de contribuția funcționarilor la realizarea obiectivelor subdiviziunii în care activează.
„Odată cu adoptarea Regulamentului, sporul pentru performanţa colectivă devine un instrument pentru şefii și managerii al căror scop este stimularea cooperării între funcţionarii publici și motivarea funcționarilor publici performanţi. Și asta pentru că lucrul în echipă şi creşterea coeziunii între membrii acesteia sunt esențiale atunci când vorbim despre realizarea unor obiective comune", a declarat Ruslan Codreanu, șeful Direcției generale coordonarea politicilor, a asistenței externe și reforma administrației publice centrale din cadrul Cancelariei de Stat.
„Totodată, prin acest Regulament, ne propunem să extindem practica planificării strategice, existentă deja în autorităţile publice centrale, și asupra autorităţilor din subordinea ministerelor. La fel de important este ca evaluarea performanţei colective să fie integrată şi corelată cu evaluarea performanţelor profesionale individuale, aceste proceduri de evaluare fiind considerate drept două faze ale aceluiaşi proces", a menționat Ruslan Codreanu în ședința Cabinetului de Miniștri.
Regulamentul cu privire la evaluarea performanţei colective va fi pus în aplicare în cadrul ministerelor, al Cancelariei de Stat, altor autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului, în structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă, altor autorităţi publice, şi în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale. Evaluarea performanţei colective va fi realizată de către o Comisie de evaluare, special creată în acest sens. Excepţie fac autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi, unde decizia privind calificativul de evaluare acordat va fi luată de primar, în baza raportului semestrial de activitate întocmit de secretarul consiliului local. Evaluarea performanţei colective se va desfăşura de două ori pe an.
 
Sursa: www.cancelaria.gov.md 


(articol re-actualizat)

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

A fost aprobată procedura de evaluare a performanţelor colective - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta