Harta site-ului
Ajutor
A fost aprobată Instrucțiunea privind gestionarea dosarului personal al funcționarului public
A fost aprobată Instrucțiunea privind gestionarea dosarului personal al funcționarului public

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 749 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.191-197 din 06.09.2013, a fost aprobată Instrucțiunea cu privire la gestionarea dosarului personal al funcționarului public. Conform instrucțiunii dosarul funcționarului public va conține 9 secțiuni și anume: 1 - "Date generale”, 2 - "Studiile şi dezvoltarea profesională”, 3 - „Raporturi de serviciu”, 4 - „Stimulări şi indemnizaţii”, 5 - „Evaluarea anuală a performanţelor profesionale”, 6 - „Sancţiuni disciplinare”, 8 - „Declaraţii de venituri şi proprietate şi de interese personale”, 9 - „Altele”. Pentru fiecare funcționar se întocmește un singur dosar personal, în termen de 10 zile de la numirea funcționarului public debutant în funcție publică. Documentele incluse în dosarul personal se vor păstra în ordinea cronologică a emiterii acestora. De asemenea, conform instrucțiunii nu se permite ca în dosar să se facă referiri la apartenența politică, religioasă sau la viața privată a funcționarului public.
        Toate dosarele se vor păstra în safeuri sau dulapuri metalice, la care au acces doar conducătorul subdiviziunii resurse umane și persoana cu atribuții în domeniul gestionării dosarelor personale.
        Dosarul se va păstra timp de 75 ani.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

A fost aprobată Instrucțiunea privind gestionarea dosarului personal al funcționarului public - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta