Harta site-ului
Ajutor
6 iulie-amprente dureroase în istoria poporului moldovenesc
6 iulie-amprente dureroase în istoria poporului moldovenesc

În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a avut loc primul val de deportări, fiind supuşi represiunilor circa 24.345 persoane din R.S.S. Moldovenească, regiunile Cernăuţi şi Ismail al R.S.S. Ucrainene.
În noaptea de 5 spre 6 iulie 1949are loc cel de-al doilea val de deportări, unde peste 11 mii de familii de moldoveni au fost deportate în Siberia şi Kazahstan. Conform unor date de arhivădin cele peste 35 mii de persoane deportate 9864 erau bărbaţi, 14033-femei şi 11889-copii.
Arhiva Naţională a Republicii Moldova găzduieşte un şir de scrisori ale deportaţilor, copiilor acestora, scrise la finele anilor 60 sec. XX şi adresate instanţelor superioare ale conducerii sovietice de atunci. După examinarea acelor scrisori au fost confirmate motivele pe care le invocau autorităţile de atunci, considerîndu-le drept bază juridică pentru strămutarea şi înstrăinarea averii persoanelor supuse represiunilor: apartenenţa la ,,partidele burgheze”, funcţionari în timpul administraţiei româneşti, persoanele care s-au strămutat cu traiul din U.R.S.S în România în perioada 1918-1940, foştii soldaţi ai Armatei Ţariste sau ai armatei lui Kolceak şi Denikin, feţe bisericeşti, persoanele acuzate de propagare antisovietică, proprietari de pămînt, incluşi în tagma ,,chiaburilor”, comercianţi. 
Cu regret, nici raionul Dubăsari n-a fost o excepţie, fiind supus la 6 iulie 1949 la al doilea val de represii şi furturi în masă (I – anii 1931-37). Din fostele şi prezentele localităţi ale raionului au fost ridicate 1611persoane dintre care: or. Dubăsari-241persoane, s. Cocieri-70 persoane, s. Corjova-37, s. Coşniţa-188, s. Doroţcaia-153, s. Dzerjinscoe-9, s. Harmaţca-68, s. Holercani-12, s. Mahala-36, s. Marcăuţi-4, s. Molovata-96, s. Molovata Nouă-75, s. Oxentea-30, s. Pîrîta-136, s. Pohrebea-24, s. Roghi-30, s. Ţîbulăuca-43, s. Ustia-42, trecînd prin acel calvar de nedescris. În anul 1989 majoritatea familiilor au fost reabilitate şi repuse în drepturi. Conform legii nr. 1225 – XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate sînt reintegrate în drepturile politice, sociale şi civile, pierdute de aceştia în legătură cu represiunile politice. 
Totodată, potrivit art. 12 al Legii nominalizate (cu modificările şi completările operate prin Legea nr. 186 – XVI din 29 iulie 2006) cetăţenii RM supuşi represiunilor politice şi ulterior reabilitaţi li se restituie, la cererea lor sau a moştenitorilor acestora bunurile confiscate, naţionalizate sau scoase în orice alt mod din posesia acestora, iar în cazul cînd acestea nu pot fi restituite se recuperează valoarea lor prin achitare de compensaţii. În acelaşi timp, prin Regulamentul privind restituirea valorii bunurilor prin achitare de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice, precum şi achitarea compensaţiei în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 627 din 5 iunie 2007, a fost stabilit mecanismul de restituire a valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice. La intrarea în vigoare a Legii nominalizate cu modificările şi completările respective, conform dispoziţiei nr. 157 din 15 august 2007, în raion a fost instituită Comisia raională specială pentru problemele victimelor represiunilor politice, preşedintele căreia este, vicepreşedintele r-lui, dna Maria Jimbei, care începînd cu anul 2008 a examinat mai multe cereri ale persoanelor represate sau ale moştenitorilor lor. De aceea, ne adresăm  către foştii deportaţi, represaţi, victime ale represiunilor politice, moştenitorii acestora să se adreseze dacă au nevoie de consultaţii, informaţii la acest capitol la Consiliul raional, Comisiei raionale tel. de contact: 0248-44-757 sau 0248-44-857.
Marina Lupaşco, redactor-şef

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

6 iulie-amprente dureroase în istoria poporului moldovenesc - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta