Harta site-ului
Ajutor
31 martie - termenul limită de depunere a declarațiilor
31 martie - termenul limită de depunere a declarațiilor

        În conformitate cu Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese și Legea nr.1264 din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, la 01.01.2014 a început perioada în care persoanele prevăzute la art.3 ale legilor menționate au obligația depunerii declarațiilor anuale. Data limită pînă la care acestea pot fi depuse este 31.03.2014.
         Totodată reamintim că:
-     Declaraţia cu privire la venituri și proprietate se completează de declarant doar pe formularul prezentat la anexa nr.1 din Legea nr.1264 din 19.07.2002 şi în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
-    Declarația de interese personale se completează de declarant doar pe formularul prezentat la anexa nr.1 din Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.
-    Declarantul declară pe propria răspundere informaţia, despre veniturile realizate și proprietățile deţinute pe teritoriul şi peste hotare ţării.
-    Declaraţia se completează în limba de stat, în procedură mecanografică sau manuală, cu condiţia ca datele să fie înscrise cu cerneală şi în mod lizibil.
-    Declaraţia se depune la persoana colector, având în mod obligator data şi semnătura olografă a declarantului.
Formularele declarațiilor, de asemenea, pot fi găsite  pe pagina de internet a Comisiei Naționale de Integritate www.cni.md și pot fi descărcate în formatul PDF sau Word, accesând linkul http://cni.md/Forms.aspx la compartimentul Informații publice,  Formulare electronice Sau de pe următoarele linkuri declarația pe venit, declarația de interese.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

31 martie - termenul limită de depunere a declarațiilor - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta