Harta site-ului
Ajutor
3 decembrie Ziua Internaţională a persoanelor cu dizabilităţi
3 decembrie Ziua Internaţională a persoanelor cu dizabilităţi

Ȋn fiecare an, la 3 decembrie este marcată Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi. Această dată a fost stabilită la 14 octombrie 1992, de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, pentru a motiva populaţia să ȋnţeleagă efectele dizabilităţilor, pentru a combate discrimiarea acestor personae şi că ȋntreaga lume să devină mai responsabilă ȋn ceea ce priveşte integrarea în societate a persoanelor cu dizabilităţi. Persoanele cu disabilităţi au nevoie nu doar de compătimire, ci şi de solidaritate, sprijin, acceptare, dragoste şi respect.
În această perioadă, aven un prilej de a medita asupra situaţiei seminilor noştri care, din cauza unor probleme de sănătate, nu se pot bucura de aceleaşi posibilităţi şi oportunităţi. Din păcate, pentru multe persoane cu disabilităţi bucuria relaţiilor de familie, viaţa în comunitate sunt doar aspiraţii sau vis.
Totodată nu trebuie să uităm că respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor cu disabilităţi se realizează nu numai prin politici şi reforme, ci şi prin atitudinea şi responsabilitatea fiecărui din noi, ca aceste drepturi să se transforme într-o realitate zilnică.
Astfel, în scopul consemnării Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi, conform Dispoziţiei Preşedintelui raionului nr. 137-n din 23.11.2011 ,,Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni consacrate consemnării Zilei internaţionale a persoanelor cu dezabilităţi” (28.11.2011 – 03.12.2011), la data de 28 - 5 decembrie anul curent în localităţile raionului au fost organizate şi desfăşurate mai multe acţiuni prin implicarea autorităţilor publice locale, ONG – urilor, asociaţiilor obşteşti şi agenţilor economici. De către asistenţii sociali din localităţi au fost elaborate Planurile de activitate privind organizarea şi desfăşurarea „Zilei internaţionale a persoanelor cu dezabilităţi”, cu următoarele acţiuni:
• Întruniri cu persoanele cu disabilităţi;
• Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor social – culturale;
• Prestarea ajutoarelor materiale unice, acordat de către Fondul local de susţinere socială a populaţiei;
• Organizarea meselor rotunde pentru copii şi adulţii cu dizabilităţi ;
• Organizarea vizitelor la domiciliu a persoanelor cu dizabilităţi ţintuite la pat;
• Implicarea agenţilor economici, organizaţiilor non- guvernamentale în soluţionarea problemelor persoanelor cu dizabilităţi (asigurarea cu lemne,cărbune,pîine,colete cu produse alimentare, ajutoare materiale);
• Organizarea şi desfăşurarea controlului şi tratamentului medical necesar persoanelor cu dizabilităţi;
• Organizarea expoziţiilor confecţionate de către copii şi adulţii cu dizabilităţi.
În conformitate cu planul de activitate sus menţionat la data de 2.12.2011, în com. Molovata - Nouă, la ora 10:00, în incinta Căminului cultural a fost organizată o acţiune social-culturală dedicată Zilei internaţionale a persoanelor cu dezabilităţi, unde au fost prezenţi: persoanele cu dizabilităţi din localitate, primarul, preşedintele asociaţiei primare a veteranilor de muncă şi război, elevii gimnaziului „Anatol Codru” şi reprezentanţii grădiniţei de copii „Buratino”. De către agenţii economici au fost acordate colete cu produse alimentare şi ajutoare materiale la copii cu dizabilităţi şi invalizii ţintuiţi la pat după cum urmiază: Î.I „Dianata Scaun” - 150 lei la 3 copii; Î.I „Carpov-E. Gaţcan” - 150 lei la 3 copii; SRL „TorenPlus” – 200 lei la 4 copii; SRL „Miholnat-Tur” – cadouri la 2 copii; SRL „Agros-Taras” – colete cu produse alimentare(5 kg făină şi 1 litru ulei) la 10 persoane imobilizate la pat; Elevii gimnaziului „Anatol Codru” – 450 lei la 10 copii. De către dl. Alexeev Dumitru Ion, invalid de gr. 2 a fost facut un act de binefacere pentru 2 copii invalizi instruiţi la domiciliu a cîte 50 lei pentru procurarea rechizitelor şcolare.
La Holercani, la data de 2.12.2011 ora 11:00, în incinta Căminului cultural a fost organizată o acţiune social-culturală, expoziţie de carte cu genericul „Să avem grijă de cei mai trişti ca noi”, expoziţie de artă cu lucrările confecţionate de către copiii şi adulţii cu dizabilităţi, la care a participat vicepreşedintele raionului Dubăsari dna Maria Jimbei cu un mesaj de susţinere şi încurajare pentru persoanele cu dizabilităţi. A fost organizată şi o masă rotundă pentru persoane cu disabilităţi. Tot atunci în localitatea Holercani şi-a sărbătorit jubileul de 85 ani, dl. Dorofei Vasili Nicolae, invalid de gradul 2, care a fost vizitat la domiciliu şi felicitat personal de către vicepreşedintele raionului Dubăsari dna Maria Jimbei. La Centrul social „Nadejda” s-a organizat o masă cu dulciuri şi jocuri distractive pentru copii cu dizabilităţi, pentru buna organizare şi-a adus aportul Consiliul raional Dubăsari, agenţii economici: SRL„MinaHolercani”- 12 sticle de apă dulce şi 1 kg biscuiţi; Î.I. „Batrîncea Ludmila” – 1 kg ciocolate, Î.I. „Andreev Natalia” şi SRL „Mari Grup” – 200 lei pentru procurarea a 3 cadouri persoanelor cu dizabilităţi omagiate, G.Ţ. „Sandulescu” – 70 kg ciapă şi 70 kg cartofi şi G.Ţ. „Nicu Sandu” – 100 kg făină – la 20 persoane cu dizabilităţi social vulnerabili.
La Coşniţa, la data de 2.12.2011 ora 12:00 pentru copii cu disabilităţi, în incinta centrului „Casa Speranţei” a fost organizată o masă cu dulciuri, recital de poiezie unde micii au fost premiaţi cu cărţi şi cadouri. Iar la ora 13:00, în incinta Căminului cultural pentru adulţi a fost organizat un mic concert unde au participat şi persoanele cu disabilităţi cu numere artistice interpretate foarte frumos.
La data de 2.12.2011, ora 13:00, în s. Molovata în incinta Căminului cultural s-a organizat o acţiune social-culturală pentru adulţi. Iar la data de 5.12.2011, ora 13:00 în incinta bibliotecii publice a fost desfăşurat un concert, masă rotundă, expoziţii a lucrărilor confecţionate de copii, concursuri la cel mai frumos desen recital de poiezie cu participarea tuturor copiilor cu dizabilităţi. Administraţia publică locala de nivel I a acordat cîte 200 lei pentru toţi copii invalizi şi invalizii ţintuiţi la pat - 26 persoane în sumă totală de 5200 lei.
La Doroţcaia, la data de 2.12.2011, ora 14:00, în incinta Centrului de susţinere educaţională pentru copii cu cerinţe educative speciale „WOW”, pentru copiii cu disabilităţi, s-a organizat un concert cu dansuri, cîntece, poiezii; expoziţie cu lucrări confecţionate de către copii cu disabilităţi; masă cu dulciuri şi au fost înmînate cadouri( rechizite şcolare şi cărţi pentru buna activitate a centrului). Iar la data de 5.12.2011, ora 13:00 în incinta centrului social „Casa Maria”, pentru persoanele adulte cu dizabilităţi s-a organizat un concert, unde a urmat şi un prînz cald, ceai şi dulciuri. Din partea agenţilor economici: Î.I. „ Ţîgulia Ludmila”, Î.I. „Ivanov Alexandru”, Î.I. „Semionov Alexandru”, Î.I. „Berzan Petru”, Î.I. „Terentiev Petru”, Î.I. „Nicolaev Irina”, Î.I. „Melnic Igor”, Î.I. „Filipenco Ion” şi Î.I. „Peaşcov Alexandru” au acordat la 10 invalizi ţintuiţi la pat colete cu produse alimentare.
La Pîrîta, la data de 2.12.2011,ora 15:00, în incinta Centrului social „Casa Nadejda” a fost organizată o acţiune social-culturală, masă rotundă cu pauză de ceai, cafea şi dulciuri la care au fost prezenţi copii şi persoanele cu dizabilităţi.
La Oxentea, la data de 2.12.2011, ora 15:00, în incinta Centrului de zi „Armonie” pentru copiii cu disabilităţi, s-a organizat un concert cu dansuri,cîntece şi poiezii unde au fost implicaţi şi copii cu cerinţe educative speciale, la sfîrşitul concertului copii au beneficiat de o masă cu dulciuri şi cărţi din partea Direcţiei asistenţă socială. Agenţii economici: Portărescu Iurie şi Terenti Mihail au acordat cîte 300 şi 350 lei pentru procurarea dulciurilor pentru copii cu dizabilităţi, Bulat Natalia a vizitat la domiciliu pe Leca Vasile Nicolae invalid de gr 1 ţintuit la pat cu un colet în sumă de 400 lei. Sîmbătă 3.12.2011 a fost organizată discoteca de binefacere pentru 2 persoane ţintuite la pat, unde sa acumulat o sumă de 400 lei, cîte 200 lei fiecare.
La Cocieri, la data de 2.12.2011, ora 12:00, în incinta primăriei a fost organizată o adunare cu persoanele cu dizabilităţi, masă rotundă cu pauze de ceai, cafea şi dulciuri. Administraţia publică locala de nivel I a acordat cîte 100 lei pentru copiii invalizi şi invalizilor nevăzători.
La Ustia, la data de 1.12.2011, în incinta Căminului cultural a fost petrecută o acţiune de binefacere pentru invalizii ţintuiţi la pat, cu genericul „Noi nu suntem singuri”. La această acţiune au participat Administraţia publică locala de nivel I, agenţii economici, Comisariatul de poliţie Dubăsari şi locuitorii satului. Banii ce au fost colectaţi, în sumă de 1500 lei au fost repartizaţi la 15 invalizi ţintuiţi la pat. Agenţii economici: Î.I. „Moara Domnească”, SRL „Madeco-Prim” şi SRL „AgroMălăieş” au acordat colete cu produse alimentare şi incălţăminte la 15 persoane cu dizabilităţi. Iar la data de 5.12.2011, ora 13:00 în incinta primăriei a fost organizată o adunare cu persoanele cu dizabilităţi, masă rotundă cu pauze de ceai, cafea şi dulciuri.
La Marcăuţi la data de 3.12.2011, în incinta Căminului cultural la ora 13:00, a fost organizat un concert cu cîntece, recital de poiezie, a fost prezentat un teatru cu piesa „A trăi e o artă sau un destin”, sa organizat şi o masă rotundă cu pauze de cafea,ceai şi dulciuri. Administraţia publică locala de nivel I a contribuit cu un ajutor în sumă de 1000 lei, dintre care la 3 copii cu dizabilităţi sa acorda un ajutor material în sumă de 100 lei fiecare, iar restul pentru organizarea mesei dulci şi Î.I. „Speranţa-Porubin” a contribuit cu un colet cu dulciuri în sumă de 110 lei.
La Corjova la data de 5.12.2011, la ora 09:00 în incinta primăriei a avut loc o masă rotundă cu pauze de ceai, cafea şi dulciuri, unde a urmat şi un mic concert prezentat de către elevii gimnaziului Corjova. Pentru buna organizare şi-a adus aportul Consiliul raional Dubăsari.
Prin Decizia Consiliului de administraţie nr. 20 din 23.11.2011 al Fondului local de susţinere socială a populaţiei Dubăsari, Preşedinte dl. Gr. Policinschi, au fost ajutoraţi material 2106 persoane cu disabilităţi în sumă de 210,6 mii lei.
Acţiunile întreprinse în perioada Decadei incluziunii sociale a persoanelor cu disabilităţi, sînt doar un bun început pentru susţinerea masivă a persoanelor cu disabilităţi din raion.
Aducem multă recunoştinţă tuturor care sau implicat activ în perioada Decadei incluziunii sociale a persoanelor cu disabilităţi, autorităţilor publice locale, ONG – urilor, asociaţiilor obşteşti, agenţilor economici şi a întregii societăţi ca seminii noştri să se simte mai puţin izolaţi ci mai mult componenţi ai societăţii noastre.

Ana Rojco, specialist principal în problemele persoanelor în etate şi cu dizabilităţi
Atasamente: Imagine 1

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

3 decembrie Ziua Internaţională a persoanelor cu dizabilităţi - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta