Harta site-ului
Ajutor
3 Decembrie – Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități
3 Decembrie – Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

Marţi, 3 decembrie, în întreaga lume este celebrată Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi. Ziua reprezintă un prilej şi o şansă, în acelaşi timp, pentru a fi solidari cu cei vulnerabili, pentru a încerca să cunoaştem experienţe, să înţelegem situaţii, să ne asumăm efortul de a construi o viaţă fără bariere şi are ca obiectiv promovarea înţelegerii dizabilităţii şi mobilizarea tuturor pentru asigurarea unei vieţi demne, egale din punct de vedere a drepturilor şi bunăstării persoanelor  cu dizabilităţi.

Încă din anii 1970, Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat o serie de declaraţii privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, anul 1981 fiind proclamat de Adunarea Generală a ONU drept an internaţional al persoanelor cu dizabilităţi, iar perioada 1983-1992 a fost declarată Decadă pentru persoanele cu dizabilităţi.

Persoanele cu dizabilități se confruntă cu multe dezavantaje în societate şi sunt adesea supuse stigmatizării şi discriminării. Ele rămân în mare măsură marginalizate, sunt în mod disproporţionat cele mai sărace, fiind adesea şomeri şi avand rate mai mari de mortalitate. În plus, ele sunt în mare parte excluse din procesele civile şi politice şi nu au drept la replica în probleme care îi afectează pe ei sau societatea.

Copiii sunt cei mai grav afectaţi de această discriminare. Ei nu ȋnţeleg faptul că sunt diferiţi de marea majoritatea a populaţiei. Nu pot să ţină pasul cu cei de vȃrsta lor, ȋnţeleg mai greu şi se pot exprima mai greu.

 În această zi, avem un prilej de a medita asupra situaţiei seminilor noştri care, din cauza unor probleme de sănătate, nu se pot bucura de aceleaşi posibilităţi şi oportunităţi. Din păcate, pentru multe persoane cu disabilităţi bucuria relaţiilor de familie, viaţa în comunitate şi obţinerea unui loc de muncă sunt doar aspiraţii sau vis.

Totodată nu trebuie să uităm că respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor cu disabilităţi se realizează nu numai prin politici şi reforme, ci şi prin atitudinea şi responsabilitatea fiecărui din noi, ca aceste drepturi să se transforme într-o realitate zilnică. Persoanele cu disabilităţi au nevoie nu doar de compătimire, ci şi de solidaritate, sprijin, acceptare, dragoste şi respect.

Astfel, în scopul consemnării acestei Zile marcante, colaboratorii Direcţiei asistenţă socială Dubăsari au elaborat un Program raional de acţiuni, care prevede mai multe măsuri de implicare şi susţinere din partea autorităţilor publice locale, ONG – urilor, asociaţiilor obşteşti, agenţilor economici, în promovarea politicii de inclusiune socială a persoanelor cu disabilităţi.

În cadrul Programului au fost preconizate un şir de acţiuni, printre care:

1. Identificarea  şi luarea la evidenţă strictă a persoanelor cu dizabilităţi în situaţii  de risc, evaluarea necesităţilor de îngrijire socială la domiciliu şi acordarea unei atenţii sporite în procesul prestării serviciilor sociale. (Responsabili: V. Vancea- şef DAS, colaboratorii DAS).

2. Implicarea echipelor de voluntari în soluţionarea problemelor de ordin social- economic a persoanelor cu dizabilităţi. (Responsabili: V. Vancea- şef DAS, colaboratorii DAS).

3. Organizarea vizitelor la domiciliu a persoanelor cu dizabilităţi ţintuite la pat. (Responsabili: V. Vancea- şef DAS, colaboratorii DAS, Consiliul local tineret).

4. Organizarea şi desfăşurarea controlului şi tratamentului medical necesar persoanelor cu dizabilităţi. (Responsabili: Asistent social, Şeful Oficiilor medicilor de familie.)

5. Implicarea agenţilor economici, organizaţiilor non- guvernamentale în soluţionarea problemelor persoanelor cu dizabilităţi(asigurarea cu lemne,cărbune,pîine,colete cu produse alimentare, ajutoare materiale). (Responsabili: V. Vancea- şef DAS, colaboratorii DAS, autorităţile administraţiei publice locale).

6. Acordarea ajutoarelor materiale unice persoanelor cu dizabilităţi, prioritar copiilor. (Responsabili: Fondul republican şi Fondul local de susţinere socială a populaţiei V. Vancea- şef DAS, colaboratorii DAS, autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici, organizaţiile non – guvernamentale).

7. Organizarea meselor rotunde, audienţelor consemnate „Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi”. (Responsabili: V. Vancea- şef DAS, colaboratorii DAS,  autorităţile administraţiei publice locale).

8. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor social- culturale şi de binefacere consacrate „Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi”. (Responsabili: V. Vancea- şef DAS, colaboratorii DAS, autorităţile administraţiei publice locale, Consiliul local tineret).

9. Întreprinderea măsurilor suplimentare pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor de protezare şi ortopedie (asigurarea cu cărucioare, bastoane, proteze, încălţăminte ortopedică, etc.) acordate persoanelor cu dizabilităţi. (Responsabili: DAS).

10.Organizarea expoziţiilor confecţionate de către copii şi adulţii cu dizabilităţi. (Responsabili: Directorii caselor de cultură, Directorii adjuncţi pe educaţie, Organizaţiile non- guvernamentale).

11.Întreprinderea măsurilor concrete întru stabilirea şi plata la timp a compensaţiilor pentru călătoria în mijloacele de transport urban, suburban şi interurban pentru persoanele cu dizabilităţi, şi compensaţiile anuale pentru cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor. (Responsabili: V.Verlan- specialist principal în problemele persoanelor în etate şi cu dizabilităţi).

12.Reflectarea amplă în mass-media a evenimentelor ce ţin de pregătirea şi desfăşurarea „Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi ”. (Responsabili: Reflectarea amplă în mass-media a evenimentelor ce ţin de pregătirea şi desfăşurarea „Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi ”).

Comparativ cu anii precedenţi, aceste măsuri au o amploare deosebită, mai cu seamă în perioada Decadei incluziunii sociale a persoanelor cu disabilităţi care este desfăşurată din iniţiativa Ministerului  Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

În această perioadă au loc întruniri în toate localităţile din raion cu persoanele cu disabilităţi la care  participă primarii, consilierii raionali, preşedinţii organizaţiilor primare  a veteranilor şi invalizilor, unde vor fi  prestate ajutoare materiale din Fondul local de susținere socială a populației.

Acţiunile ce sînt întreprinse în perioada Decadei incluziunii sociale a persoanelor cu disabilităţi, sînt doar un bun început pentru susţinerea masivă a persoanelor cu disabilităţi din raion.

Sperăm că cu suportul tuturor instituţiilor şi a întregii societăţi viaţa persoanelor cu disabilităţi va deveni mai uşoară, mai protejată.

 

Victoria Verlan, specialist principal în problemele perosanelor în etate şi cu disabilităţi

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

3 Decembrie – Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta