Harta site-ului
Ajutor
16 zile de acțiuni împotriva violenței în bază de gen
16 zile de acțiuni împotriva violenței în bază de gen

 

      La 25 noiembrie  este marcată, în întreaga lume, Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeii, iar la 10 decembrie este marcată Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Tradițional în Republica Moldova în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie are loc Campania 16 zile de acțiuni împotriva violenței în bază de gen”

     Scopul Campaniei este de a  preveni și a combate violența în bază de gen prin creșterea gradului de conștientizare a diferitor tipuri de violență, consecințelor și costurilor acestora, mecanismelor disponibile și modalităților de combatere la nivel comunitar, regional și național.

      Obiectivele  campaniei sînt: informarea, sensibilizarea și conștientizarea opiniei publice referitor la  violența directă asupra femeilor. Violența împotriva femeilor se manifestă mai frecvent în spațiul privat și scapă de multe ori conștiinței publice. Această campanie are menirea de a crește vizibilitatea actelor de violență comise împotriva femeilor. Pentru a crea o comunitate unde să regăsim demnitatea și dreptul la o viață fără violență și teamă,  trebuie să nu admitem ca o persoană abuzată să fie tratată degradant. Mai mult ca atît,  să fie întreprinse măsurile de rigoare conform legislației în domeniu. În acest context și pentru asigurarea  respectării principiilor fundamentale  ale legislației referitor la familie, egalității de șanse între femei și bărbați în realizarea dreptului lor uman la o viață fără violență, de către Parlament la data de 01.03.2007 a fost adoptată Legea nr. 45 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie. Acest act normativ stabilește bazele juridice și organizatorice ale activității de prevenire și de combatere a violenței în familie, autoritățile  și instituțiile abilitate cu funcții de  prevenire și de combatere a violenței  în familie, mecanismul de sesizare și soluționare a cazurilor de violență.

    Conform art. 11 al prezentei legi ”Persoanele cu funcție de răspundere, alte persoane care cunosc existența unui pericol pentru viața și sănătatea unei potențiale victime trebuie să comunice acest fapt autorităților  abilitate cu funcții de prevenire și combatere a violenței în familie. Victima are dreptul la asistență pentru  recuperare fizică, psihologică și socială prin acțiuni speciale medicale, psihologice, juridice ți sociale. Acordarea serviciilor de protecție și asistență nu este condiționată  de dorința victimei de a face  declarații și de a participa la procese de urmărire  în justiție a agresorului. Dreptul la viața privată și confidențialitatea informației privind victima sînt garantate.

     Al.3 al art. 11 stabilește că: ” Autoritățile abilitate cu funcții de prevenire și combatere a violenței în familie sînt obligate să reacționeze promt la orice sesizare și să informeze victimele  despre drepturile lor, despre autoritățile  și instituțiile  cu funcții de prevenire și combatere a violenței în familie; despre tipul serviciilor și organizațiile la care se pot adresa după ajutor; despre asistența disponibilă pentru ele;  unde și cum pot depune o plîngere; despre procedura  ce urmează după depunerea  plîngerii și rolul lor după  asemenea proceduri, cum pot obține protecție, în ce măsură și în ce condiții  au acces la consultanță sau asistență juridică; dacă există un pericol  pentru viața sau sănătatea  lor în cazul eliberării unei persoane reținute sau condamnate; dacă a fost anulată ordonanța de protecție.”

    Conform art. 12, persoanele care  pot depune cerere despre comiterea actelor de violență în familie sînt :  victima, membrii de familie, autoritatea tutelară, alte persoane care dispun de informații veridice despre caz. Cererea despre săvîrșirea actelor de violență se depune: la organul afacerilor interne; la instanța de judecată; la organul de asistență socială; la autoritatea publică locală.

     Ca măsuri de protecție, conform art. 15, instanța de judecată emite, în 24 ore de la primirea cererii, o ordonanță de protecție, prin care se poate oferi asistență victimei, aplicînd agresorului așa măsuri ca: obligarea de a părăsi temporar locuința sau a sta departe de locuința victimei, obligarea de a sta departe de locul aflării victimei, obligarea de a nu contacta victima,copii aceșteia sau alte persoane dependente de ea, interzicerea de a vizita locul de muncă a victimei etc.

    Dacă sînteţi agresat(ă)  în familie ,  sau  sînteţi martorul agresivităţii permanete în familia rudelor , prietenilor , ori vecinilor  nu ascundeţi acest lucru

ADRESAŢI-VĂ:,

la linia fierbinte:  0 8008  8008 (gratis),

la  asistentul social din localitate, sau

 la Direcţia asistenţă socială (coordonatorul echipei multidisciplinare Constantinov E.  tel. 0 248 25 565)

 la psihologul şcolar,

la medicul de familie sau

 la sectorul de poliţie

 

                                                                                                                                              E. Constantinov, șef adjunct DAS

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

16 zile de acțiuni împotriva violenței în bază de gen - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta