Harta site-ului
Ajutor
15 Mai – Ziua Internațională a Familiei
15 Mai – Ziua Internațională a Familiei

Ziua internațională a familiei se sărbătorește, în fiecare an, la data de 15 mai, și reflectă importanța acordată familiei de către comunitatea internațională.
În intenția comunității internaționale Ziua Familiei este menită a fi un prilej de sensibilizare a tuturor cetățenilor și autorităților cu privire la problemele cu care se confruntă familia în societatea contemporană, dar și o bună ocazie de a celebra uniunea dintre soț, soție și copii.
Familia este mult mai mult decât un cuplu  cu copii, care împart un anume spaţiu locativ. Familia este dragoste, respect reciproc, respectarea şi susţinerea dreptului fiecăruia la evoluţie, educaţie, sănătate, conveţuire şi suport laolaltă cu transmiterea peste generaţii a tradiţiilor de familie şi naţionale.
Fiind instituţia de bază a societăţii, familia este nevoită să răspundă la toate  provocările timpului şi la nevoile sociale cu care se confruntă. În familie se începe viaţa omului şi tot aici se începe şi  formarea acestuia ca personalitate. Familia a fost  şi rămâne la garda valorilor general- umane, a culturii şi continuităţii istorice, factorul de stabilitate şi dezvoltare a societăţii.
Dar cu părere de rău, la ziua de astăzi, în țară, avem și familii care nu prețuiesc darul de a fi părinte, nu-și onorează obligațiunile părintești, părinți care duc un mod amoral de viață. În astfel de condiții și devin copiii cu un comportament deviant, copii care practică vagabondajul și care își încep viața cu o treaptă incorectă. Pentru susținerea, creșterea și educarea acestor copii, în raion avem create un șir de servicii menite să presteze servicii calitative în interesul superior al copiilor și anume: Casa de copii de tip familie din Coșnița, Casa Comunitară pentru copii în situație de risc Doroțcaia, Serviciul asistență parentală profesionistă, Centrul de plasament pentru copii rămași fără îngrijire părintească Holercani și Serviciul tutelă, curatelă. În aceste servicii de plasament  locuiesc, cresc  și se educă 48 copii. Însă totodată avem create și activează un șir de servicii care vin în susținerea familiilor pentru evitarea plasamentului copiilor, servicii și prestații care aduc un aport considerabil în susținerea materială a populației din raion astfel că doar  în anul 2018 în raionul Dubăsari au fost  beneficiari ai Serviciului Sprijin pentru familiile cu copii în situație de risc -  57 familii cu suma totală de 455 700 lei, Serviciul suport monetar unde au fost încadrați 35 familii beneficiare cu suma totală 151 900 lei, dar și ajutorul social care se acordă lunar pentru 286 familii din raion, anual suma constituie 3 284 405 lei și ajutorul pentru perioada rece a anului unde în lunile  noiembrie – aprilie beneficiază anual 826 familii din raion suma totală constituind 1 251 570 lei.
O bună parte din aceste familii sunt familii cu copii, familii care luptă zilnic pentru creșterea și educarea copiilor acasă alături de părinți, bunei și rude. În raion avem la moment 318 familii numeroase cu 3,4,5 și mai mulți copii, avem 287 de familii monoparentale care din diferite motive au rămas doar cu un părinte, dar depun tot efortul pentru educarea copiilor în familie și formarea cetățenilor responsabili.
Pentru promovarea  rolului şi statutului familiei în societate, a valorilor familiei, a respectului reciproc, prin împărţirea egală a responsabilităţilor casnice, combaterii tuturor formelor de violenţă asupra femeilor, copiilor, bătrânilor, a reintegrării copiilor în familie, adresăm un apel către toate familiile din raionul Dubăsari,  fie familii tinere nou formate, sau familii cu zeci de ani de căsnicie şi cu tradiţii frumoase: Să promovăm familia sănătoasă, să ne creştem şi educăm copiii acasă, să ne îngrijim bătrânii, căci de la o familie fericită vom ajunge la un stat prosper.
 Elena CONSTANTINOV,
șef-adjunct

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

15 Mai – Ziua Internațională a Familiei - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta