Harta site-ului
Ajutor
13 februarie a avut loc Sedinţa Comisiei raionale sănătate publică
13 februarie a avut loc Sedinţa Comisiei raionale sănătate publică

Pe data de 13 Februarie 2013 în sala mare a Consiliului raional  Dubăsari a avut loc şedinţa Comisiei raionale  sănătate publică cu următoarea ordinea de zi:

1. Cu privire la aprobarea planului de activitate a Comisiei  raionale sănătate publică pentru a 2013.

2. Cu privire la situaţia epidemiologică prin gripă, infecţii acute ale căilor respiratorii superioare în raionul Dubăsari şi măsurile de prevenire acestora în sezonul rece 2013.

Şedinţa a fost prezidată de preşedintele comisiei dna. Maria Jimbei. Care în descursul sau a cerut o atitudine şi implicare mai activă a tuturor membrilor comisiei în abordarea şi soluţionarea problemelor ce ţin de sănătatea publică a populaţiei.
În rezultatul dezbaterilor şi discuţiilor planul de activitate a comisiei a fost aprobat cu includerea modificărilor propuse.
Cu privire la situaţia epidemiologică la gripă, infecţiile acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), infecţiile acute respiratorii severe (SARI) informaţia a fost prezentată de vicedirector CMF Dubăsari M.Cara

În raionul Dubăsari cazuri de gripă sezonieră şi gripă pandemică nu au fost înregistrate, dar pericolul apariţiei acestor maladii persistă.

Pe parcursul lunei ianuarie se manifestă  tendinţă de creştere a numărului de cazuri de boli respiratorii acute, care au fost înregistrate în număr de 222 ,inclusiv copii 160.
În perioada 04.02-11.02.2013 sau înregistrat 129 cazuri, inclusiv : Coşniţa-49 cazuri, Molovata-10 cazuri, Ustea-7 cazuri, Holercani-25 cazuri, Pîrîta-15 cazuri, Doroţcaia-6 şi Cocieri-17 cazuri. Mai afectaţi sunt copii de vărsta 0-14 ani, alcătuind 55,8% din toate cazurile. Majoritatea din ei frecventează colectivele de copii. A fost adoptată următoarea decizie.

1. Se ia act de informaţia prezentată de dna M.Cara, vicedirector CMF Dubăsari;

2. Director CMF  Dubăsari dl.V.Gulica,medicii  de familie ,CSP Criuleni (dlN.Chirilov):

2.1  vor asigura funcţionarea IMSP în perioada rece a a.2012-2013,cu  un regim intensiv de activitate, in caz de sporire a morbiditatii prin infectiile nominalizate;

2.2  vor coordona în toate instituţiile medicale lucrul de diagnosticare a bolnavilor în problemele date cu  raportare săptăminală;

2.3  vor asigura un regim sanitaro-igienic strict în toate instituţiile medicale cu crearea rezervei necesare de dezinfectante şi medicamente;

2.4  vor organiza, în caz de necesitate, supravegherea si îngrijirea bolnavilor la domiciliu sau la locul de izolare desemnat;

2.5  vor asigura spitalizarea si tratamentul in cadrul IMSP SR Criuleni  a bolnavilor cu gripa, IACRS si SARI cu evolutie severa;

2.6  vor intensifica activităţile de familiarizare a  populaţiei  în profilaxiea gripei şi altor infecţii respiratorii.

3.CMF Dubăsari (V.Gulica). CSP Criuleni (dl.N.Chirilov,)  DGÎTS(dna  L.Brăducean)

3.1  vor crea în instituţiile preşcolare şi preuniversitare  condiţiile respective privind supravegherea normelor sanitaro-igienice şi antiepidemice;

3.2  vor  lua măsurile necesare de a nu admite în instituţiile şcolare şi preşcolare a  copiilor sau presonalului  cu semne de boală cu febră, gripă sau infecţii virale acute  întreprinzînd   măsurile de  izolare a lor de către lucrătorii medicali din aceste instituţii;

3.3  vor crea în instituţii  un regim optim de temperatură, condiţii de supraveghere a igienei personale, procurare a dezinfectantelor şi efectuării dezinfecţiei periodice în încăperi

3.4  în cazul majorării numărului de persone bolnave prin aceste maladii vor limita organizarea acţiunelor în masă, interzicerea  lecţiilor  în sălile sportive, lecţilor  prin sistemul de cabinete.

3.5  vor asigura aerisirea încăperilor şi efectuarea dezinfecţiei umede cu folosirea substanţelor dezinfectante;

 4.  Medicul şef al CSP, (dl.N.Chirilov):

4.1  va intensifica controlul de supraveghere de către instituţiile indicate mai sus a normelor sanitaro-igienice şi antiepidemice de prevenire şi localizare a infecţiilor respiratorii acute şi gripei.

5.  APL niv.I

5.1  vor acorda ajutorul necesar instituţiilor pentru copii, medicale, cultură în problemele profilaxiei gripei sezoniere.

5.2  vor atenţiona conducătoriii de întreprinderi, organizaţiilor  de transport  şi comerţ la respectarea regulilor sanitaro-igienice  de prevenire şi localizare a infecţiilor respiratorii acute şi gripei

6.  Decizia se prezentă spre informare și executare tuturor instituțiilor vizate  şi autorităților publice locale.

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se  atribuie dnei M.Jimbei, preşedintele comisiei, vicepreşedintele raionului

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

13 februarie a avut loc Sedinţa Comisiei raionale sănătate publică - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta