Harta site-ului
Ajutor
Notă informativă privind condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale nr. 1245 din 15.11.2016
Notă informativă privind condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale nr. 1245 din 15.11.2016

CTAS Dubăsari vă aduce la cunoştinţă precum că a fost aprobată Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale nr. 1245  din  15.11.2016
1. Dreptul la indemnizaţie paternală se acordă tatălui asigurat în sistemul public de asigurări sociale, angajat în baza contractului individual de muncă sau aflat în raport de serviciu în baza actului administrativ, pentru îngrijirea copilului nou-născut, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova.
Stabilirea, evidenţa şi organizarea plăţii indemnizaţiei paternale se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare – Casa Naţională).
Salariaţii asiguraţi în sistemul public de asigurări sociale au dreptul la indemnizaţie paternală dacă confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani.
Salariaţii asiguraţi în sistemul public de asigurări sociale care confirmă un stagiu total de cotizare de pînă la 3 ani beneficiază de dreptul la indemnizaţie paternală dacă au un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni, realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei naşterii copilului.
În stagiul de cotizare se includ perioadele contributive de la prima zi de activitate a salariatului pînă la data naşterii copilului, conform informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.
 
Condiţiile de stabilire a indemnizaţiei paternale:
a) tatăl copilului nou-născut a solicitat concediu paternal în primele 56 de zile de la data naşterii copilului şi se află în concediu paternal la unitatea de la locul de muncă de bază;
b) tatăl copilului nou-născut a solicitat stabilirea indemnizaţiei paternale în termen de 30 de zile din data acordării concediului paternal;
c) tatăl copilului nou-născut a realizat un venit asigurat la locul de muncă de bază în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului.
Pentru stabilirea indemnizaţiei paternale se prezintă următoarele acte:
a) actul de identitate al tatălui copilului nou-născut, în original şi în copie;
b) certificatul de naştere al copilului, înregistrat la oficiul stării civile, în original şi în copie;
c) extrasul din ordinul de acordare a concediului paternal, în original, eliberat la locul de muncă de bază.
 Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei paternale şi actele necesare se examinează în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii. Dacă la cerere nu sînt anexate toate actele necesare sau dacă actele prezentate sînt perfectate incorect/incomplet, solicitantul are dreptul să prezinte, în termen de 30 de zile calendaristice din data înregistrării cererii, actele care lipsesc sau care au fost corectate/completate.
Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei cu toate actele anexate, inclusiv decizia casei teritoriale, se păstrează în dosarul personal al beneficiarului.
Indemnizaţia paternală se acordă pentru o perioadă de 14 zile calendaristice.
În cazul copiilor gemeni (tripleţi, cvadrupleţi etc.) se acordă o singură indemnizaţie paternală.
 
Svetlana Ciobanu,
    Şef Direcţie CTAS Dubăsari 

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Notă informativă privind condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale nr. 1245 din 15.11.2016 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta