Harta site-ului
Ajutor
Ministerul Afacerilor Interne angajează la serviciul militar prin contract
Ministerul Afacerilor Interne angajează la serviciul militar prin contract

BRIGADA NR. 2 MOBIL-OPERATIVA A TRUPELOR DE CARABINIERI al Ministerului Afacerilor Interne
angajează la serviciul militar prin contract în domeniile:
ordine publică* management psihologic juridic* tehnologii informaţionale* medical* logistic* financiar.
Beneficii:
- Salariu motivat;
- Pachet social atractiv; 
- Acordarea spaţiului locativ de serviciu sau stabilirea indemnizaţiei pentru închirierea unei locuinţe;
- Pregătirea iniţială/continuă în ţară, cât şi peste hotarele ţării, posibilitate de avansare în carieră;
- Dotare cu echipament.
Condiţiile necesare ventru angajare:
- Cetăţenia Republicii Moldova;
- Vîrsta minimă de 18 ani;
- Apt din punct de vedere medical;
- Studii gimnaziale, liceale, profesionale tehnice sau superioare.
Actele necesare pentru angajare:
- livretul militar (serviciul militar în termen sau catedra militară);
- copia diplomei de studii {legalizată de notar);
- copia buletinului de identitate şi certificatului de naştere;
- caracteristică;
- foto 9x12 - 1 buc. şi 3x4 - 4 buc.
Pentru informaţii suplimentare contactaţi:
Serviciul resurse umane al brigăzii nr. 2 mobil-operative a Trupelor de Carabinieri
mun. Chisinău, str. Tighina, 34; tel. (022) 27-21-42)

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ministerul Afacerilor Interne angajează la serviciul militar prin contract - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta