Harta site-ului
Ajutor
Direcţia economie, buget şi finanţe vă anunţă despre apelul de propuneri de proiecte în cadrul Fondul Granturilor Mici (FGM) 2016
Direcţia economie, buget şi finanţe vă anunţă despre apelul de propuneri de proiecte în cadrul Fondul Granturilor Mici (FGM) 2016

Obiectivele FGM 2016 cuprind: dezvoltarea democrației precum și susținerea creșterii economice la nivel local. Proiectele trebuie să fie implementate de către Autoritățile publice locale din Republica Moldova în cooperare cu partenerii civici locali (ONG-uri sau grupuri informale de cetățeni).
Prioritățile FGM sunt:
1. Democrația la nivel local
– Buna gestionare a administrației locale și regionale (ex.: dezvoltarea serviciilor publice locale, consolidarea capacităților autorităților publice locale, etc.);
– Creșterea transparenței autorităților locale și regionale (ex .: mass-media locală, campanii de sensibilizare a publicului, etc.);
– Consolidarea participării civice (ex.: bugetarea participativă, bugetul civic, consultări publice, implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor, etc.);
– Inițiative locale care vizează dezvoltarea comunității (ex .: dezvoltarea și revitalizarea spațiilor publice pentru utilizarea comunitară, incluziune socială, cultură, sport, etc.);
– Consolidarea implicării tinerilor (ex.: democrația la școală, auto-guvernarea școlii, inițiative locale a tinerilor, educația civică, promovarea voluntariatului, promovarea tinerilor lideri, etc.).
2. Creșterea economică locală
– Sprijinirea inițiativelor locale de afaceri (ex.: incubatoare de afaceri, consolidarea capacităților întreprinzătorilor locali, brandul local, agro-turism, etc.);
– Afaceri sociale;
– Îmbunătățirea mediului de afaceri, inclusiv a turismului.
Entitățile eligibile pentru a participa la apelul deschis de propuneri cuprind:
Autoritățile publice locale de primul nivel (primării, preturi);
• Autoritățile publice locale de nivelul doi (Consiliile raionale, inclusiv departamentele acestora cu aprobarea Președintelui raionului, Primăria mun. Chișinău, Primăria mun. Bălți, organele legislative și executive ale UTA Găgăuzia)
IMPORTANT! Este necesară cooperarea cu un ONG local/regional și / sau grupuri informale locale de cetățeni.

APL-urile pot aplica pentru: Micro proiecte de până la 200 000 MDL – bugetul total:2 000 000 MDL
• Proiecte mici de până la 500 000 MDL (pentru solicitanții care și-au dovedit experiența de implementare a proiectelor) – buget total: 2 500 000 MDL
Intervalul de timp pentru implementarea proiectului nu trebuie să depășească 5 luni.
Pentru informații suplimentare accesați : http://www.centruinfo.org/2016/03/21/4077-2/ sau la numarul de contact (248)44- 746 – Direcția economie, buget și finanțe.

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Direcţia economie, buget şi finanţe vă anunţă despre apelul de propuneri de proiecte în cadrul Fondul Granturilor Mici (FGM) 2016 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta