Harta site-ului
Ajutor
Casa Teritorială de Asigurări Sociale Dubăsari comunică că au fost introduse modificări în Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate
Casa Teritorială de Asigurări Sociale Dubăsari comunică că au fost introduse modificări în Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate

Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate a fost completat cu o categorie nouă 168 ”Persoana restabilită la serviciu în baza hotărîrii instanţei de judecată”. Categoria dată se va utiliza la reflectarea în Darea de seamă IPC18 a perioadelor anterioare lunii de gestiune pentru persoanele restabilite în funcţie în baza hotărîrii instanţei de judecată în luna de calcul a acestor sume (luna emiterii hotărîrii).
Reesind din cele menţionate, comunicăm că în cazurile de calculare a unor sume aferente perioadelor precedente nu se va prezenta declaraţia REV-5 pentru anii anteriori (1999-2017), dar suma se va declara în anul 2018 prin intermediul Dării de seamă IPC18 cu indicarea perioadelor precedente cu utilizarea categoriei 168.
CTAS Dubăsari

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Casa Teritorială de Asigurări Sociale Dubăsari comunică că au fost introduse modificări în Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta