Harta site-ului
Ajutor
Anunţ cu privire la desfăşurarea activităţii independente
Anunţ cu privire la desfăşurarea activităţii independente

Stimate contribuabil,

Începînd cu anul 2017, în baza modificărilor şi completărilor Codului fiscal, a fost stabilit un nou regim fiscal simplificat privind impozitul pe venit al persoanelor fizice care desfăşoară activitate în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor) fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activităţii de antreprenoriat - Acvtivitate independentă.
Activitatea independentă constituie o activitate în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor) desfăşurată de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma căreia se obţine venit.
Cota impozitului pe venit constituie 1% din venitul din activităţi independente obţinut, dar nu mai puţin de 3000 de lei anual.
Calcularea impozitului se efectuează anual.
Achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial.
Înregistrarea activităţii independente
Depuneţi la Serviciul Fiscal de Stat cererea de înregistrare a activităţii independente, cu anexarea:
  • Copiei buletinului de identitate;
  • Copiei de  pe documentul ce atestă procurarea legală a maşinii de casă şi control (MCC) de pe piaţa internă (copia facturii sau a facturii fiscale după caz);
  • Contractului privind asistenţa tehnică pentru MCC;
  • Cărţii tehnice;
  • Registrului de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru MCC;
  • Registrului MCC;
  • Instrucţiunilor de folosire, instalare, exploatare, întreţinere a MCC;
  • Copiei documentului eliberat de instituţia financiară ce confirmă deschiderea contului bancar (după caz).
Contribuabilul, în prima perioadă fiscală, este în drept să diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea MCC utilizate în activitate.
Impozitul pe venit se achită integral la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale conform adresei de domiciliu/reşedinţă a contribuabilului, iar declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai tîrziu de data de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.
0 8000 1525 - Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat
0 248 52791; 0 248 52792 – IFS Dubăsari
www.fisc.md- pagina oficială a SFS
 
Direcţia administrare fiscală 

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Anunţ cu privire la desfăşurarea activităţii independente - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta