Harta site-ului
Ajutor
Anunţ cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real
Anunţ cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real

Direcţia deservire fiscală Dubăsari informează că, conform art.12 din Legea nr.847-XV din 14.02.2002, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se examinează anual de Guvern, în funcţie de creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional.
Astfel, începînd cu 1 mai 2017, cuantumul minim garantat al salariului însectorul real (la întreprinderi, organizaţii, instituţii cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică) este stabilit în mărime de 14,09 lei pe oră sau 2380 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună. Un proiect de hotărîre în acest sens, a fost aprobat la 26 aprilie curent, de Guvern şi publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr.134-147 din 28.04.2017.
Este de menţionat că, prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 11 mai 2017, a fost modificată şi completată HG nr.743 din 11.06.2002, fiind stabilit că în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real nu se include salariul suplimentar (sporuri, suplimente, adaosuri şi premiile curente) şi alte plăţi de stimulare sau compensare.
În scopul omiterii unor grave sancţiuni prevăzute de Codul Muncii şi Codul Contravenţional, DDF Dubăsari îndeamnă agenţii economici în calitate de angajatori să se conformeze la prevederile legislaţiei în vigoare.
De asemenea, în scopul contracarării fenomenului ”muncii la negru” şi achitarea salariilor ”în plic” Serviciul Fiscal de Stat anunţă despre faptul că salariaţii pot comunica  (prin telefon, e-mail, pe suport de hîrtie etc.) Serviciul Fiscal de Stat, Inspectoratul de Stat al Muncii, Inspectoratul General al Poliţiei, Comitetul Naţional al Sindicatelor din Moldova despre cazurile de muncă nedeclarată sau  achitare a salariilor „în plic”.

Direcţia deservire fiscală Dubăsari

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Anunţ cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta