Harta site-ului
Ajutor
ANUNȚ - Invitaţie de prezentare a ofertelor
ANUNȚ - Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri
 
Autoritatea contractantăConsiliul Raional Dubasari
( IP Scoala Sportiva Raionala Dubasari)
Adresas.Cosnita, rl Dubasari, str.Pacii
Telefon/fax024844746
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţieCAZAC LILIA
Obiectul achiziţieiReparația capital a edificiului școlii sportive din s. Doroțcaia
Cod CPV45453000-7
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcinis.Cosnita, rl Dubasari, str.Pacii
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publicăs.Cosnita, rl Dubasari, str.Pacii
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarciniDe stat
Termenul de depunere a ofertelor05.06.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică05.06.2017 11:00


 
 
CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ
 
 
  1. Denumerea beneficiarului de stat Instituţia Publica Şcoala Sportiva Raionala Dubasari
2.      Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul raional Dubasari
3.      Obiectul achiziţiilor Reparaţiacapitala a edificiului scolii sportive din s.Dorotcaia
 
 

crt.
Simbol norme ei Cod resurseDenumire lucrrrilorUnitatea de măsurăVolum
12345
  1. Lucrări de reparaţie la faţada  
1RpCAOlASăpături manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m şanţuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinitem31,80
2RpCB18BDemolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundaţii si elevaţii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mcm31,30
3CC03AMontare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereţi si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mpkg21,00
4CN54BAplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereţi exteriori la faţadem2159,40
5CF11ATencuieli exterioare stropite pe zidărie de cărămidă sau beton (cu matura sau maşina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuum2159,40
6RpC056ADemontări: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)m25,20
7CK23BFerestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcţii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafaţa tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusivm26,20
8CK26BGlafuri montate la ferestre din aluminium5,80
9CK26AGlafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usim5,80
10CG32B1Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisipm32,57
11CC03AMontare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereţi si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mpkg58,00
12CG22APereu din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafaţa mai mare de 16 mp (inclusiv terasa)m245,70
13CE27A2Şarpante pe scaune de lemn la acoperişuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafeţe pina la 25 mp incluşi la un punct de lucru, inclusiv fierăria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperişuri uşoare executate din lemn ecarisatm218,00
14CE30A1Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din ţigla,m218,00
12345
  placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcţii obişnuite.  
15CE07AInvelitori din placi din tabla amprentata ( profnastil) pentru invelitorile acoperişurilor (tip Lindab)m218,00
16CE17AStrat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de ţigla, placi ondulate sau amprentatem218,00
17CE31BStreaşină simpla cu căpriori aparenţi gata geluiţi, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala din PFLm218,00
18CL08AElemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecţionate, livrate complet asamblate, montate pe şantier, in structura construcţiei uşoaret0,326
19CE40AMontarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisepticm30,06
20CN16A1Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai puţinm225,00
21CE20ASisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorozivm15,00
22CE22ASisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticorozivm10,80
  2. Lucrări de reparaţie interiuare  
23RpC056ADemontări: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)m27,80
24CK25AUsi confecţionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare uşilor montate in zidărie de orice natura ia construcţii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafaţa tocului pina la 7 mp inclusivm27,80
25CF50BTencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului.m2195,00
26CF17CDiverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafaţa elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsajm2195,00
27CF57AAplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, coloanelor si tavanelorm2195,00
28RpCROlAGruntuiria pereţilor si tavanelor in doua straturi, executate pe tencuieli vechim2195,00
29CK.29FTavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilam272,00
30CN06AVopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manualm2195,00
31CG01AStrat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita finm272,00
32CG47CPardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mmm272,00
  3. Lucrări de electricitate  
33RpCU06AExecutarea şanţurilor de pina la 5 cm adincime, in pereţi din zidărie de cărămidă de 5 x 50 cm2ITl30,00
34RpCUOSGExecutarea străpungerilor pentru conducte sau tiranti in pereţi din zidărie de cărămidă de 25-50 cm grosimebuc2,00
35RpED08BMontarea cablurilor electrice din cupru, cu izolaţie dinm36,00
12345
  PVC, cu rezistenta mărită la propagarea flăcărilor, montate aparent, avind secţiunea de 3x2,5 mmp  
36RpED09AMontarea cablurilor electrice din cupru, cu izolaţie din PVC, cu rezistenta mărită la propagarea flăcărilor, montate aparent, avind secţiunea de 3x1,5 mmpm16,00
37RpEF02CMontarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susţinere, tip CPB, CGC, LPO 4x18 (inglobate)(armstrong)buc6,00
38RpEE03AMontarea prizelorbuc6,00
39RpEEOlAMontarea interupatoarelor unipolare sau bipolare (simplu)buc4,00
4.Scopul achiziţiei achiziţiilor: „ Reparaţia şcolii sportive Doroţcaia”
 
 
  1. Informaţie financiară:
• Sursa de finanţare:buget raional
  1. Termenul şi condiţiile efectuării lucrărilor - 60 zile;
 
 
  1. Modul de prezentare a ofertelor:
 
 
•       ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;
•       preţul lucrărilor se indică în lei MD;
•       oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
•       se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
•       preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
•       preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;
 
 
  1. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de “ j ' L <•"._______ ” a. 2017, orele
9.Oferta se prezintă pînă la data de “________ ■__________ ” a 2017, orele
pe adresa s. Cosniţa
 
 
10. Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei;
 
 
11.Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.
 
 
12. Se specifică data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor
13.      Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.1996.
14.      Modul de întocmire a ofertelor:
• fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ştampilată şi semnată de conducătorul ofertantului;
•         Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original şi copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul cu "originalul" ofertei şi plicul cu "copia" ofertei vor fi sigilate într-un plic adăugător.
15.      Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului:
•         Cel mai mic preţ;
•         începerea executării lucrărilor fără achitarea avansului de către beneficiarul de stat;
•         Termen optim de executare a lucrărilor;
•         Nivelul de dotare cu tehnică;
•         Experienţa în domeniu
•         Capacitatia de a realiza volumele de lucrări în avans,cu acitare ulteriuară.
•         Capacitatia organizatorică şi istoricul de realizare a asemenia lucrări.
16.      Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare:
•         capacitatea tehnico-materială;
•         recomandări de la alţi beneficiari cu care ofertantul a avut contracte.
A
17.      Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către investitor.
18.      Condiţiile de contractare:
•         contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul cîştigător în termen de 3zile de la data determinării ofertei cîştigătoare;
•         modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;
19.      Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:
•         Oferta în conformitate cu cerinţele stipulate în caietul de sarcini
•         Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera înregistrării de Stat.
•         Licenţa de activitate.
•         Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filieleor acestuia)
•         Asigurarea cu personal de specialitate.
•         situaţia financiară (pe baza datelor din ultimul bilanţ)
•         certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind datoriile la buget şi Fondul Social
•         dotarea tehnică cu utilaj şi echipament.
20.      Relaţii de contact:
Investitorul (Beneficiarul)
 


 

 
Direcţia Economie, buget şi finanţe
 

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

ANUNȚ - Invitaţie de prezentare a ofertelor - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta